Cusanus

Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Cusanus åter i Almedalen med följande två evenemang:

Tro och tvivel – i religionen och i naturvetenskapen
Ett samtal mellan fysikern Martin Cederwall och biskop Mikael Mogren
Se samtalet här.

Altruism och egoism – olika vetenskapliga och livsåskådningsmässiga perspektiv
Ett samtal mellan litteraturhistorikern och författaren Merete Mazzarella och biologen Birgitta Tullberg
Se samtalet här.

Vi kommer även att vara representerade i Uppsala universitets Morgonsoffa med ämnet Vetenskap och gudstro – går det ihop?
Se samtalet här.

Kurser

Religion och naturvetenskap arrangeras som nätkurs av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet i höst. Kursen ges på kvartsfart och ger 7,5 högskolepoäng. Anmälan görs mellan 15 mars och 15 april. (I mån av plats görs även ett efterintag i slutet av sommaren.) Här finns kursplan med litteraturlista.

Under hösten arrangeras även kursen Biologi, evolution och teologi. Kursen ges av Teologiska högskolan i Stockholm i samarbete med Equmeniakyrkan och ger 7,5 högskolepoäng.

Övrigt

Du är större än mitt hjärta Om tro och vetenskap med Sara Blom och Bengt Inghammar i Askims kyrka

Harmoni eller konflikt. Om mötet naturvetenskap och religion

– ett panelsamtal med Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk filosofi och teologi, Ute Steyer, rabbin i Stockholm, Jan Blomgren, professor i kärnfysik och Torbjörn Fagerström, professor i ekologi. (Moderator: Lotta Knutsson Bråkenhielm)

Detta en timme långa samtal spelades in under Almedalsveckan i Visby, den 29 juni 2015.

Om projekt Cusanus

Cusanus är ett treårigt utbildnings- och forskningsprojekt som inleddes 1 mars 2015 i syfte att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med varandra i ett konstruktivt samspel. I första hand berörs teologer och religiösa ledare, men projektet ska även fungera som en resurs för lärare och studenter liksom för en bredare allmänhet. Ett stort antal seminarier, konferenser och kurser ges, av vilka vissa vänder sig till en avgränsad målgrupp, andra är av en mer offentlig karaktär.

Frågor som berörs är vilka utmaningar som naturvetenskapliga teorier och resultat reser gentemot religiös tro: Är det hållbart att i ljuset av evolutionsteorin anse att det finns en unik mänsklig natur, att människan är rationell, har en fri vilja och kan avgöra vad som är gott och ont? Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang? Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell?

Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser?

Hur kan man samtala om dessa och andra frågor på ett konstruktivt sätt? Och vilka perspektiv kan teologi, religion och religionsfilosofi bidra med för att fördjupa diskussionen?

Projektet är ett samarbete mellan Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan (bl.a. Göteborgs, Lunds och Västerås stift) samt Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems. Dessutom medverkar Chalmers tekniska högskola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd Studieförbund, Teologiska högskolan Stockholm samt Verbum förlag.

Projektet är också knutet till Tema 6: Vetenskap och religion inom The Impact of Religion vid Uppsala universitet.

Projektet finansieras av John Templeton Foundation (www.templeton.org).

Information om såväl projektet med dess planerade aktiviteter, som ämnet ”naturvetenskap – religion” i stort, publiceras successivt på denna plats. Vi sänder också ut ett nyhetsbrev ca en gång per månad.

Cusanus_sv

För mer information: info@cusanus.se