Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Cusanus åter i Almedalen sommaren 2017 med två panelsamtal, ett om transhumanism med Anders Sandberg, forskare vid Oxford University, och Mikael Leidenhag, doktor i religionsfilosofi; och ett om musik med Martin Cederwall, profesor i teoretisk fysik, Jan Fagius, docent i neurovetenskap och Elisabeth Schellekens Dammann, professor i estetik. Läs mer och ta del av samtalen här.

I höst ger Teologiska institutionen vid Uppsala universitet en nätkurs om religion och vetenskap inom ramen för Cusanus-projektet. Kursen ges på kvartsfart motsvarande 7,5 högskolepoäng. Här finns kursplan och litteraturlista. Anmäl dig här

Några andra av höstens evenemang:
– Tre evenemang i samarbete med Katedralakademien i Stockholm
– Samarbetet med Folkuniversitetet i Uppsala fortsätter.
– Fyra ”teologisoffor” på Missionskyrkan i Uppsala
– En konferens på Sigtunastiftelsen 19 oktober för dem som varit involverade i projektet
– Fortbildningsdag, Göteborgs stift 15-16 augusti: ”Barn, naturvetenskap och tro”
– Seminarium på Jonsered i samarbete med Göteborgs universitet om estetik och matematik

Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg presenterades den film om Gud och Big Bang som Cusanus i samarbete med Svenska kyrkan producerat och som är tänkt att användas i skolans undervisning i religion. Vi får höra hur en kristen, en muslim, en buddhist och en sekulär humanist funderar över hur deras livsåskådning går ihop med vetenskapliga upptäckter. Huvudansvarig är Sara Wrige.

I samarbete med Dialogos förlag har Cusanus låtit översätta Philip Claytons Religion och naturvetenskap. Såhär skriver förlaget om boken: ”Genom att analysera argumenten tema för tema ger Philip Clayton en nyanserad bild av debattens frågor, såsom: Vad går Intelligent design och nyateism ut på? Vilken roll spelar vetenskaplig och religiös etik i frågor om designerdroger, artificiell intelligens och stamcellsforskning? Hur ser framtiden ut för naturvetenskap och religion? Går de att förena, eller måste ena sidan vinna till slut? Här presenteras de dominerande uppfattningarna i en rad världsreligioner och vetenskapsgrenar, vilket underlättar för läsaren att hitta sitt eget perspektiv och formulera sin egen ståndpunkt i detta hett omdebatterade område.”

Gud & Darwin I samarbete med bokförlaget Verbum har Cusanus utvecklat en digital tjänst – om mötet mellan tro och vetande, teologi och naturvetenskap: Gud & Darwin. Tjänsten kan användas i den enskilda fortbildningen och fördjupningen, eller i samtals- och studiegrupper i församling och akademi.

Cusanus_sv