Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Evenemang

Under hösten arrangerar Cusanus i samarbete med Folkuniversitetet Uppsala och Newmaninstitutet en serie föreläsningar:

Måndag 26 september, kl. 19.00, Newmaninstitutets aula
Thomas av Aquino och Richard Dawkins om relationen mellan tro och vetande
Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet

Måndag 7 november, kl. 19.00, Newmaninstitutets aula
Teism, naturalism och naturvetenskap: om relationen mellan livsåskådning och naturvetenskap
Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet

Måndag 12 december, kl. 19.00, Newmaninstitutets aula
Präster, tro och naturvetenskap
Samtal mellan Carl-Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet, och Ann-Louise Eriksson, teologie doktor och präst, rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Övrigt:

What is Time? Seminarium med ärkebiskop Antje Jackelén och den brittiske fysikern och författaren Paul Davies den 18 september. Upsala Nya Tidning skrev om evenemanget: ”Tid och evighet i samtal”. Samtalet filmades och kommer inom kort att finnas tillgängligt på denna plats.

Gud och Darwin: hur är evolutionsteorin förenlig med ett gudomligt syfte?
Samtal mellan Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi
Vaksala kyrka. Torsdag 20 oktober, 19.00

Kurser

Religion och naturvetenskap arrangeras som nätkurs av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet i höst. Kursen ges på kvartsfart och ger 7,5 högskolepoäng. Anmälan görs mellan 15 mars och 15 april. (I mån av plats görs även ett efterintag i slutet av sommaren.) Här finns kursplan med litteraturlista.

Under hösten arrangeras även kursen Biologi, evolution och teologi. Kursen ges av Teologiska högskolan i Stockholm i samarbete med Equmeniakyrkan och ger 7,5 högskolepoäng.

Cusanus åter i Almedalen sommaren 2016:

Tro och tvivel – i religionen och i naturvetenskapen
Ett samtal mellan fysikern Martin Cederwall och biskop Mikael Mogren
Se samtalet här.

Altruism och egoism – olika vetenskapliga och livsåskådningsmässiga perspektiv
Ett samtal mellan litteraturhistorikern och författaren Merete Mazzarella och biologen Birgitta Tullberg
Se samtalet här.

Samtal i Uppsala universitets Morgonsoffa under ämnet Vetenskap och gudstro – går det ihop?
Se samtalet här.

Övrigt

Du är större än mitt hjärta Om tro och vetenskap med Sara Blom och Bengt Inghammar i Askims kyrka

Harmoni eller konflikt. Om mötet naturvetenskap och religion

– ett panelsamtal med Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk filosofi och teologi, Ute Steyer, rabbin i Stockholm, Jan Blomgren, professor i kärnfysik och Torbjörn Fagerström, professor i ekologi. (Moderator: Lotta Knutsson Bråkenhielm)

Detta en timme långa samtal spelades in under Almedalsveckan i Visby, den 29 juni 2015.

Cusanus_sv