Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Några av vårens evenemang:
– Temanummer om religion och vetenskap i Religion & Livsfrågor, tidskrift för föreningen Lärare i Religionskunskap, februari
– Ett särskilt program under Teologifestivalen i Uppsala 24-26 februari
Sfärernas musik, med bl.a. astronomiprofessor Bengt Gustafsson, Göteborgs domkyrka, 25 februari
– Samarbetet med Folkuniversitetet och Newmaninstitutet i Uppsala fortsätter under våren 2017 med en serie föreläsningskvällar, närmast den 27 februari: Människan och andra djur: Augustinus om själen och evolutionen, föreläsning av Andreas Nordlander, lektor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Utförligare information ges under ”Aktiviteter”.

Gud & Darwin I samarbete med bokförlaget Verbum har Cusanus utvecklat en digital tjänst – om mötet mellan tro och vetande, teologi och naturvetenskap: Gud & Darwin. Tjänsten kan användas i den enskilda fortbildningen och fördjupningen, eller i samtals- och studiegrupper i församling och akademi.

Ett samtal om scientism med bl.a. Mikael Stenmark, hölls vid Helsingfors universitet i oktober 2016.

Cusanus åter i Almedalen sommaren 2017:

Vi planerar två panelsamtal, ett om transhumanism med bl.a. Anders Sandberg, forskare vid Oxford University, och ett om musik med bl.a. Jan Fagius, docent i neurovetenskap i Uppsala.

Cusanus åter i Almedalen sommaren 2016:

Tro och tvivel – i religionen och i naturvetenskapen Ett samtal mellan fysikern Martin Cederwall och biskop Mikael Mogren Se samtalet här. Uppsala universitets Universitetsläraren skrev (nr 5, 2016) om samtalet.

Altruism och egoism – olika vetenskapliga och livsåskådningsmässiga perspektiv Ett samtal mellan litteraturhistorikern och författaren Merete Mazzarella och biologen Birgitta Tullberg Se samtalet här.

Samtal i Uppsala universitets Morgonsoffa under ämnet Vetenskap och gudstro – går det ihop? Se samtalet här.

Övrigt

Du är större än mitt hjärta Om tro och vetenskap med Sara Blom och Bengt Inghammar i Askims kyrka.

Cusanus_sv