Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Gud & Darwin
I samarbete med bokförlaget Verbum har Cusanus utvecklat en digital tjänst – om mötet mellan tro och vetande, teologi och naturvetenskap: Gud & Darwin. Tjänsten kan användas i den enskilda fortbildningen och fördjupningen, eller i samtals- och studiegrupper i församling och akademi.

Ett samtal om scientism med bl.a. Mikael Stenmark, hölls vid Helsingfors universitet i oktober.

What is Time? Ett seminarium med ärkebiskop Antje Jackelén och den brittiske fysikern och författaren Paul Davies arrangerades den 18 september. Se och lyssna till deras anföranden: Antje Jackelén, Paul Davies. Upsala Nya Tidning skrev om evenemanget: ”Tid och evighet i samtal”.

Ett tillfälle återstår i föreläsningsserien Livets väg – från urcell till människa som arrangeras av Agora for Biosystems:
Onsdag 23 november kl. 13-16, Sigtunastiftelsen
Hjärnan och medvetandet

Ett tillfälle återstår i den föreläsningsserie om vetenskap och religion som Cusanus arrangerar i samarbete med Folkuniversitetet, Uppsala:

Måndag 12 december, kl. 19.00, Newmaninstitutets aula
Präster, tro och naturvetenskap
Samtal mellan Carl-Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet, och Ann-Louise Eriksson, teologie doktor och präst, rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Öppna föreläsningar om islam och vetenskap
29 november i Umeå och 8 december i Göteborg
Läs mer här.

Kurser

Religion och naturvetenskap arrangeras som nätkurs av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet i höst. Kursen ges på kvartsfart och ger 7,5 högskolepoäng. Anmälan görs mellan 15 mars och 15 april. (I mån av plats görs även ett efterintag i slutet av sommaren.) Här finns kursplan med litteraturlista.

Under hösten arrangeras även kursen Biologi, evolution och teologi. Kursen ges av Teologiska högskolan i Stockholm i samarbete med Equmeniakyrkan och ger 7,5 högskolepoäng.

Cusanus åter i Almedalen sommaren 2016:

Tro och tvivel – i religionen och i naturvetenskapen
Ett samtal mellan fysikern Martin Cederwall och biskop Mikael Mogren
Se samtalet här. Uppsala universitets Universitetsläraren skrev (nr 5, 2016) om samtalet.

Altruism och egoism – olika vetenskapliga och livsåskådningsmässiga perspektiv
Ett samtal mellan litteraturhistorikern och författaren Merete Mazzarella och biologen Birgitta Tullberg
Se samtalet här.

Samtal i Uppsala universitets Morgonsoffa under ämnet Vetenskap och gudstro – går det ihop?
Se samtalet här.

Övrigt

Du är större än mitt hjärta Om tro och vetenskap med Sara Blom och Bengt Inghammar i Askims kyrka

Harmoni eller konflikt. Om mötet naturvetenskap och religion

– ett panelsamtal med Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk filosofi och teologi, Ute Steyer, rabbin i Stockholm, Jan Blomgren, professor i kärnfysik och Torbjörn Fagerström, professor i ekologi. (Moderator: Lotta Knutsson Bråkenhielm)

Detta en timme långa samtal spelades in under Almedalsveckan i Visby, den 29 juni 2015.

Cusanus_sv