Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

I höst ger Teologiska institutionen vid Uppsala universitet en nätkurs om religion och vetenskap inom ramen för Cusanus-projektet. Kursen ges på kvartsfart motsvarande 7,5 högskolepoäng. Här finns kursplan och litteraturlista. Sista ansökningsdatum är 18 april. I mån av plats görs även ett efterintag.

Några av vårens evenemang:

– Samarbetet med Folkuniversitetet och Newmaninstitutet i Uppsala fortsätter under våren 2017 med en serie föreläsningskvällar, närmast den 27 mars: Den empatiska människan, Glenn Haegerstam, medicine doktor, docent vid Karolinska Institutet
– Ett evenemang i samarbete med Ibn Rushd studieförbund under muslimska familjedagarna 14-16 april.
Human-Robot Interaction – Heaven or Hell?, Transhumanism, Ethics, and Human Rights, en konferens om artificiell intelligens, teknologi och teologi, 11 maj kl. 9-17, Teologiska Högskolan Stockholm
– En film som riktar sig till skolungdomar och vars syfte är att användas i gymnasieskolans undervisning i religionskunskap presenteras 12 maj: Gud och Big Bang.

Utförligare information ges under ”Aktiviteter”.

I samarbete med Dialogos förlag har Cusanus låtit översätta Philip Claytons Religion och naturvetenskap. Såhär skriver förlaget om boken: ”Genom att analysera argumenten tema för tema ger Philip Clayton en nyanserad bild av debattens frågor, såsom: Vad går Intelligent design och nyateism ut på? Vilken roll spelar vetenskaplig och religiös etik i frågor om designerdroger, artificiell intelligens och stamcellsforskning? Hur ser framtiden ut för naturvetenskap och religion? Går de att förena, eller måste ena sidan vinna till slut? Här presenteras de dominerande uppfattningarna i en rad världsreligioner och vetenskapsgrenar, vilket underlättar för läsaren att hitta sitt eget perspektiv och formulera sin egen ståndpunkt i detta hett omdebatterade område.”

Gud & Darwin I samarbete med bokförlaget Verbum har Cusanus utvecklat en digital tjänst – om mötet mellan tro och vetande, teologi och naturvetenskap: Gud & Darwin. Tjänsten kan användas i den enskilda fortbildningen och fördjupningen, eller i samtals- och studiegrupper i församling och akademi.

Ett samtal om scientism med bl.a. Mikael Stenmark, hölls vid Helsingfors universitet i oktober 2016.

Cusanus åter i Almedalen sommaren 2017:

Vi planerar två panelsamtal, ett om transhumanism med bl.a. Anders Sandberg, forskare vid Oxford University, och ett om musik med bl.a. Jan Fagius, docent i neurovetenskap i Uppsala.

Cusanus åter i Almedalen sommaren 2016:

Tro och tvivel – i religionen och i naturvetenskapen Ett samtal mellan fysikern Martin Cederwall och biskop Mikael Mogren Se samtalet här. Uppsala universitets Universitetsläraren skrev (nr 5, 2016) om samtalet.

Altruism och egoism – olika vetenskapliga och livsåskådningsmässiga perspektiv Ett samtal mellan litteraturhistorikern och författaren Merete Mazzarella och biologen Birgitta Tullberg Se samtalet här.

Samtal i Uppsala universitets Morgonsoffa under ämnet Vetenskap och gudstro – går det ihop? Se samtalet här.

Övrigt

Du är större än mitt hjärta Om tro och vetenskap med Sara Blom och Bengt Inghammar i Askims kyrka.

Cusanus_sv