Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Evenemang

What is Time? Seminarium med ärkebiskop Antje Jackelén och den brittiske fysikern och författaren Paul Davies den 18 september.

Kurser

Religion och naturvetenskap arrangeras som nätkurs av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet i höst. Kursen ges på kvartsfart och ger 7,5 högskolepoäng. Anmälan görs mellan 15 mars och 15 april. (I mån av plats görs även ett efterintag i slutet av sommaren.) Här finns kursplan med litteraturlista.

Under hösten arrangeras även kursen Biologi, evolution och teologi. Kursen ges av Teologiska högskolan i Stockholm i samarbete med Equmeniakyrkan och ger 7,5 högskolepoäng.

Cusanus åter i Almedalen sommaren 2016:

Tro och tvivel – i religionen och i naturvetenskapen
Ett samtal mellan fysikern Martin Cederwall och biskop Mikael Mogren
Se samtalet här.

Altruism och egoism – olika vetenskapliga och livsåskådningsmässiga perspektiv
Ett samtal mellan litteraturhistorikern och författaren Merete Mazzarella och biologen Birgitta Tullberg
Se samtalet här.

Samtal i Uppsala universitets Morgonsoffa under ämnet Vetenskap och gudstro – går det ihop?
Se samtalet här.

Övrigt

Du är större än mitt hjärta Om tro och vetenskap med Sara Blom och Bengt Inghammar i Askims kyrka

Harmoni eller konflikt. Om mötet naturvetenskap och religion

– ett panelsamtal med Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk filosofi och teologi, Ute Steyer, rabbin i Stockholm, Jan Blomgren, professor i kärnfysik och Torbjörn Fagerström, professor i ekologi. (Moderator: Lotta Knutsson Bråkenhielm)

Detta en timme långa samtal spelades in under Almedalsveckan i Visby, den 29 juni 2015.

Cusanus_sv