Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Ärkebiskop Antjes tack för vad vi gjort inom Cusanus-projektet

Cusanus-projektet avslutas den sista november – men aktiviteterna fortsätter. Denna webbplats kommer därför att uppdateras inom kort, och ytterligare några nyhetsbrev kommer att sändas ut.

SR P1, Människor och tro
Allt fler svenskar saknar livsåskådning
Ny forskning pekar på att det är fler i Sverige än man tidigare trott som helt saknar livsåskådning. Det som minskar är både religiös tro och ett mer allmänt andligt intresse. (Resultaten från Carl Reinhold Bråkenhielms undersökning presenteras.)

Religion, politik, vetenskap – kan vad som helst vara sant?
Ett samtal mellan fysikern Ulf Danielsson, prästen Sabina Koij, religionsfilosofen Mikael Stenmark och filosofen Åsa Wikforss
Sigtunastiftelsen, 19 oktober 13.30-15.00

FYSIKENS MONSTER OCH TRONS MÖNSTER—ELLER? 
Medverkande: Martin Hodson, Carl Reinhold Bråkenhielm och Sara Wrige
Stadshotellet i Växjö, 26 oktober, kl. 9-16.30

Samarbetet med Folkuniversitetet i Uppsala fortsätter:
Homo religiosus: neurobiologin om människans religiösa kapacitet
Hans Liljenström, professor i teoretisk biologi och biofysik
Måndag 25 september 19.00
Vad menas med Universums finjustering?
Patrik Adlarsson, doktor i fysik
Måndag 23 oktober 19.00
Hur kan man tänka om arvsynden i ljuset av evolutionsteorin?
Eva-Lotta Grantén, teologie doktor och docent
Måndag 20 november 19.00

”Teologisoffan” – samarbete med Missionskyrkan i Uppsala
Bruk och missbruk av vetenskap i kyrka och samhälle
Maria Gunther Axelsson, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter.
Må 25 sept 19.00
Naturvetenskap, teologi och kyrka
Må 9 okt – Carl Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i teologi
Vetenskapens gränser – hur förhålla sig till dem?
Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik
Må 23 okt 19.00
Behöver teologin filosofin?
Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi
Må 4 dec 19.00

Cusanus åter i Almedalen sommaren 2017 med två panelsamtal, ett om transhumanism med Anders Sandberg, forskare vid Oxford University, och Mikael Leidenhag, doktor i religionsfilosofi; och ett om musik med Martin Cederwall, profesor i teoretisk fysik, Jan Fagius, docent i neurovetenskap och Elisabeth Schellekens Dammann, professor i estetik. Läs mer och ta del av samtalen här.

I höst ger Teologiska institutionen vid Uppsala universitet en nätkurs om religion och vetenskap inom ramen för Cusanus-projektet. Kursen ges på kvartsfart motsvarande 7,5 högskolepoäng. Här finns kursplan och litteraturlista.

Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg presenterades den film om Gud och Big Bang som Cusanus i samarbete med Svenska kyrkan producerat och som är tänkt att användas i skolans undervisning i religion. Vi får höra hur en kristen, en muslim, en buddhist och en sekulär humanist funderar över hur deras livsåskådning går ihop med vetenskapliga upptäckter. Huvudansvarig är Sara Wrige.

I samarbete med Dialogos förlag har Cusanus låtit översätta Philip Claytons Religion och naturvetenskap. Boken behandlar dialogen religion – vetenskap med utgångspunkt från en rad konkreta frågor. Såhär skriver förlaget om boken: ”Här presenteras de dominerande uppfattningarna i en rad världsreligioner och vetenskapsgrenar, vilket underlättar för läsaren att hitta sitt eget perspektiv och formulera sin egen ståndpunkt i detta hett omdebatterade område.”

Gud & Darwin I samarbete med bokförlaget Verbum har Cusanus utvecklat en digital tjänst – om mötet mellan tro och vetande, teologi och naturvetenskap: Gud & Darwin. Tjänsten kan användas i den enskilda fortbildningen och fördjupningen, eller i samtals- och studiegrupper i församling och akademi.

Cusanus_sv