1.2 Utesluter vetenskapen gudstro och vice versa?

Det finns de som menar att ett vetenskapligt förhållningssätt utesluter varje form av religiös tro. Men det finns också de som argumenterar mot denna ståndpunkt och menar att en religiös tro mycket väl låter sig förenas med en vetenskaplig världsbild.

Ett tydligt ställningstagande för att vetenskapen utesluter gudstro möter vi i tv-inslaget Men Gud! Om ateism och vetenskap. ”Jag tror inte på Gud. Jag tror i stället på Big Bang och evolutionen”, säger en av de medverkande. Förbundet Humanisternas ordförande Christer Sturmark, intervjuas också. Enligt honom behövs inte längre Gud som förklaring eftersom vetenskapen förklarar mer och mer.

Att det, även bland ateistiska vetenskapsmän, finns andra uppfattningar om förhållandet mellan religion och vetenskap, framgår av den brittiska dokumentären Science versus Religion.  I denna samtalar rabbi Jonathan Sacks med en neurovetare, en teoretisk fysiker och en evolutionsbiolog (Richard Dawkins). Själv menar Sacks att religionen besvarar frågor som vetenskapen inte kan besvara och att båda verksamheterna kan förenas eftersom de berör olika slags frågor. Av de tre naturvetarna är det endast Dawkins som intar ett tydligt konfliktperspektiv. I en efterföljande tv-debatt ställs frågan: Can science and religion both be right?  I denna medverkar bl.a. filosofen Steve Fuller och teologen David Wilkinson.

Dawkins syn på religionen kritiseras (i ett annat sammanhang) av Antje Jackelén som menar att denna är ovetenskaplig.

Religion vs Vetenskap?

Hur man än ser på frågan om huruvida religion och vetenskap kan förenas, är det i alla fall uppenbart att många framstående naturvetare varit och är gudstroende. En av dessa är Denis Alexander, fysiker och troende kristen, som i detta korta föredrag argumenterar för att det inte finns någon inneboende konflikt mellan dessa: Science and Faith: Friends or Foes? Han presenterar en rad argument för att religion och vetenskap är förenliga, bl.a. de överensstämmelser som finns mellan vetenskapliga rön och en religiös världsbild

Gör vetenskapen att gudstro måste anses föråldrad?

Här kan man läsa tretton korta essäer om huruvida vetenskapens teorier och framsteg gör att gudstro bör anses föråldrad: Does science make belief in God obsolete? De som uttalar sig är samtliga framstående inom sina forskningsområden: bl.a. psykologi, filosofi, fysik, teologi och biologi.