2.1 Gud och människan

Vad är en människa?

Stefan Einhorn, läkare och författare, samtalar med Fredrik Lindström om människans natur, vårt behov av andlighet och om varför vi mår bra av att göra goda gärningar. Vetenskapen kan utforska religionen men aldrig ersätta den, menar Einhorn.

Människan som tänkande och meningssökande varelse

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, menar: lusten att förstå är en unik mänsklig egenskap. Vi föds med en naturlig nyfikenhet och lust att lära. Och med ett naturligt sökande efter livets mening.

Evolutionsteorin och den mänskliga naturen

Här kan man läsa tolv korta essäer om evolutionsteorins potential för att förklara den mänskliga naturen: Does evolution explain human nature?Författarna är framstående forskare inom olika naturvetenskapliga discipliner, och representerar också ett brett spektrum i religiösa frågor.