2.3 Gud och universum

Vad orsakade Big Bang?

Universum har uppstått och utvecklats genom Big Bang. Men vad orsakade Big Bang? Finns det en första orsak? En gudomlig skapare? Eller måste vi helt enkelt acceptera att ingen sådan yttersta orsak finns?

What caused the Big Bang?

Kan Gud ingripa i världen?

Alvin Plantinga, professor i filosofi vid University of Notre Dame, diskuterar frågan om Gud kan ingripa i världen. Han menar att detta är fullt möjligt, förutsatt att vi inte betraktar världen som ett slutet system.

How can an Immaterial God Interact with the Physical Universe?

Så fortsätter fysikerna sitt sökande efter ”Gud”

Man kommer inte ifrån det faktum att de frågor dagens vetenskapsmän brottas med traditionellt har tillhört filosofins eller teologins domän: Varför finns det någonting snarare än ingenting? Varför finns vi? Varför ser naturlagarna ut som de gör?

I sin essä (publicerad i Dagens Nyheter) skriver Jackie Jakubowski om hur fysiken ständigt har tangerat teologiska och filosofiska områden. Idag kan vi stå inför en slutgiltig kunskap, men människor kommer troligen ändå att fortsätta ställa de existentiella frågorna om vadan och varthän.

Guds existens – vartåt pekar de vetenskapliga bevisen?

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, diskuterar, i en artikel (publicerad i SANS), bl.a. finjusteringsargumentet för Guds existens och multiversumteorin med John Lennox, professor i matematik i Oxford, som menar att de vetenskapliga bevisen leder fram till att det med största sannolikhet finns en intelligent skapare bakom universum.

Mörkret vid tidens ände

Mörkret vid tidens ände presenteras så här av förlaget: ”I boken får vi stifta bekantskap med den mörka materien och den mörka energin som fysikerna fortfarande vet mycket lite om. Vi utforskar de mörka tidsåldrarna före Big Bang, får en skymt av hur det gick till när vårt universum skapades och följer historien vidare in i en avlägsen och hotande framtid.”

Här möter vi författaren Ulf Danielsson själv i ett samtal på Bokmässan 2015.

I en artikel i Dagens Nyheter reflekterar teologen Carl Reinhold Bråkenhielm med utgångspunkt från Danielssons bok, över vilka teologiska och filosofiska konsekvenser som följer av de senaste teorierna inom astrofysiken. Är det möjligt att ge en religiös tolkning av dessa teorier, en tolkning som visserligen går utöver det som empiriskt kan beläggas, men som är förenlig med en vetenskaplig beskrivning av livets utveckling?

Varför är universum så perfekt?

Den antropiska principen innebär att universum är utformat på ett sådant sätt att vi människor ska kunna leva här. Hade naturlagarna varit det minsta annorlunda hade vi inte funnits. Frågan är om detta, universum och dess naturlagar, endast är en slump. Joanna Rose diskuterar, i en artikel (publicerad i Forskning & Framsteg), frågan med fysikprofessorerna Bengt Gustafsson och Ulf Danielsson.