2.4 Perspektiv från judendomen och islam

Religion – vetenskap inom judendomen

Judaism & Science in History
Judisk tradition och vetenskaplig forskning utgör två olika och ibland motsägelsefulla sätt att närma sig sanningen, och judiska tänkare har genom historien reflekterat över och diskuterat hur man kan och bör förhålla sig till dessa motsättningar.

Why Judaism Embraces Science
Rabbi Geoffrey A. Mitelman argumenterar för varför vetenskap och judisk tradition är förenliga.

I detta korta föredrag ger han en presentation av fyra olika modeller för relationen vetenskap – religion. Han argumenterar också för vilken han anser är att föredra.
Science and Judaism

Religion – vetenskap inom islam

När det gäller islam och vetenskap, finns också en diskussion om hur vetenskap och religion förhåller sig till varandra. En lämplig inledning till diskussionen ges i artikeln ”Går Islam att förena med modern vetenskap?” Ja och nej, svarar den syriske filosofen Sadik al-Azm. Det beror bara på hur man väljer att tolka Koranen

Nidhal Guessoum, författare till boken Islam’s Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science (2011) föreläser om islam och modern vetenskap: ”Islam and Science Today”. Guessoum är astrofysiker och sunnimuslim, och i sitt föredrag tar han bl.a. upp den inom islam kontroversiella frågan om evolution och kreationism.