2. Perspektiv

Som introduktion till de olika perspektiven kan man lyssna på ett samtal som arrangerades av universitetet i Oxford 2012 och fördes i Sheldonian Theatre inför fulla hus mellan evolutionsbiologen Richard Dawkins och ärkebiskop Rowan Williams lett av filosofen Anthony Kenny. Under samtalet avhandlas i tur och ordning följande ämnen: den unika människan, människan som art, det biologiska livet och universums uppkomst.

The nature of human beings and the question of their ultimate origin