3.2 Gud och Darwin

Gud och Darwin – kan man tro på båda två? (Filosofiska rummet, 18 dec 2005)
Är Darwins tankar om evolutionen en teori eller ett obestridliga faktum? Kan evolutionsläran reduceras till en ideologisk ”ism” och går den t.o.m att tolka religiöst? Hur väl känner de varandra – Gud och Darwin? Hör biologen Torbjörn Fagerström och teologen Carl Renhold Bråkenhielmi i Filosofiska rummet.

Tog Darwin död på Gud?
I detta tv-program diskuteras evolutionsteorins betydelse för religiös tro i intervjuer och reportage. Man tar tydligt avstånd från ID/kreationism men även från s.k. ultradarwinism, uppfattningen att evolutionsteorin implicerar ateism.
Did Darwin kill God?
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4