3. Samtal

Under denna rubrik har vi sammanfört teman där olika röster hörs som ger olika perspektiv på frågor om relationen mellan religion och vetenskap.

Under rubriken ”Vetenskaplig religionsforskning och gudstro” får vi ta del av olika synpunkter på vilka konsekvenser den vetenskapliga religionsforskningen får för det rationella i att omfatta religiösa trosföreställningar. Ska vi dra slutsatsen att Gud endast är ett ”hjärnspöke”, eller kan det vara så att de påtagliga belägg vi har för att gudstro är en del av den mänskliga naturen i själva verket ger stöd åt att det finns en gud?

Under rubriken ”Gud och Darwin” presenteras konsekvenser för en gudstro som evolutionsteorin kan tänkas medföra: är det möjligt att tro på och känna tillit till en Gud mot bakgrund av vad vi idag vet om livets och människans utveckling? (Hit kan man också anknyta det bioteologiska samtal, som fördes mellan teologen Carl Reinhold Bråkenhielm och biologen Torbjörn Fagerström, och som gavs ut i boken Gud & Darwin – känner de varandra?)

 

Som inledning på ämnet ”Samtal” kan detta lättsamma samtal avlyssnas: Vetenskap och gudstro – går det ihop?