Aktiviteter 2018

Trots att projekt Cusanus är avslutat kommer en del aktiviteter att arrangeras även under år 2018.

I höst planeras följande evenemang:

Samarbete med Katedralakademin i Stockholm
Två söndagar kl. 13 kring olika teman: Om bönhörelse och underverk  den 9 september och Religion som önsketänkande den 30 september.

Ett evenemang i Karlstads stift äger rum lördag den 13 oktober: ett panelsamtal om Gud och Big Bang, ett panelsamtal om Gud och evolutionen samt inledningsord och avslutande reflektion av biskop Sören Dalevi. Medverkar gör bl.a. Carl Reinhold Bråkenhielm, Bengt Gustafsson, Ulf Jonsson, Oliver Li och Joanna Rose.

The Study of Science and Religion – Sociological, Theological and Philosophical Perspectives av Carl Reinhold Bråkenhielm utkommer under hösten. I denna redovisas bl.a. de resultat som framkommit i de empiriska undersökningar som genomförts under projektet.

Troligen arrangeras även en konferens om naturvetenskap och religion på Sigtunastiftelsen i samarbete med Svenska kyrkan under hösten.

Under våren har följande evenemang genomförts:

Symposium för journalister
”Vad tror prästen?” Carl Reinhold Bråkenhielm talar om livsåskådningar hos präster och pastorer, 14 februari kl. 9-11. Arrangör: Stockholms domkyrkoförsamling.

Samarbete med Katedralakademin i Stockholm
25 mars     Tro och vetenskap
Medverkande: Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik vid Chalmers tekniska högskola, Cecilia Wassén, universitetslektor och docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, samt Gerard Willemsen, doktor i geologi och pastor i Equmeniakyrkan
29 april      Guds existens och gudsbilder
Medverkande: Eva Ekselius, litteraturvetare och kulturjournalist, verksam vid Progressiv Judendom i Stockholm, Karin Johannesson, docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet och präst i Svenska kyrkan, samt Bengt Wadensjö, biskop emeritus och docent i Kyrkohistoria vid Uppsala universitet
6 maj         Det ondas problem
Medverkande: P.C. Jersild, läkare och författare, Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsvetenskap vid Newmaninstitutet, samt Susanne Wigorts Yngvesson, docent och lektor i etik vid Teologiska högskolan i Stockholm

I Göteborg medverkade, som vanligt, Svenska kyrkan (Göteborgs stift) med olika evenemang under Vetenskapsfestivalen 18-22 april.

Avsnitt av Tro & Förnuft-podden produceras i samarbete med Teologiska fakulteten, Newmaninstitutet och tidningen Dagen.

Föreläsningsserien om vetenskap och religion i samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala har fortsatt också under våren.

Mer information om dessa och andra planerade aktiviteter  läggs ut successivt.