Aktiviteter 2018-2019

Trots att projekt Cusanus är avslutat har en del aktiviteter arrangerats även under år 2018. Dessutom planeras aktiviteter under år 2019.

Under våren 2019 planeras följande aktiviteter:

Samarbete med Katedralakademin i Stockholm
Tre söndagar kl. 13 kring olika teman:

17 februari     Religion, vetenskap och en känsla av förundran
Att människan har en förmåga att känna förundran inför världen är uppenbart, och att den är en viktig drivkraft för oss att genom filosofi och vetenskap vilja utforska varför tingen är som de är, uppmärksammades redan av Platon och Aristoteles. Men varifrån kommer denna känsla? Kanske fyller känslan av vördnad och förundran viktiga evolutionära funktioner, men räcker detta i så fall som förklaring? Eller kan det vara så att dess existens och närvaro pekar mot en högre verklighet, mot Gud existens?
Medverkande: Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk ekologi, Lunds universitet, Thomas Kazen, pastor i Equmeniakyrkan och professor i bibelvetenskap, Enskilda högskolan, Stockholm, samt Lotta Knutsson Bråkenhielm, teologie doktor, m fl.

17 mars     Människans meningssökande
”Oavsett hur samhället ser ut och uppfattas så måste frågan om livets mening ställas och besvaras. /—/ Människan är ju ett meningssökande djur i både med- och motgång och oavsett om vi är vinnare eller förlorare i livets stora lotteri så vill vi gärna veta vad som är meningen med det hela.” Så skriver Tomas Brytting i inledningen till en antologi om livets mening som utkommer under våren. I detta samtal reflekterar några av bokens författare över frågan.
Medverkande: Tomas Brytting, professor i organisationsetik, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Carl Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning, Uppsala universitet, Mats J. Hansson, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola, samt Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, Enskilda högskolan, Stockholm.

7 april     (Ny)andlighetens återkomst
”Jag är inte religiös, jag är mer andlig”, säger många. Vissa hävdar till och med att vi bevittnar en ny andlighet som bryter fram av sin egen kraft, utan att vara vare sig uppmuntrad eller uppskattad av prästerskap och biskopar. Det är ingen enhetlig teoribildning men huvudfenomenen är tron på healing, att man kan få kontakt med dem som har dött, tron på bön och förbön samt tron på reinkarnationen. Är detta New Age i en uppdaterad version, eller handlar det om en genuint ny andlighet; och hur ska man i så fall förhålla sig till den?
Medverkande: Carl Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning, Uppsala universitet, Sören Holst, teoretisk fysiker, Stockholms universitet, samt Ann Lagerström, journalist och författare

Under hösten 2018 har följande evenemang genomförts:

Samarbete med Katedralakademin i Stockholm
Två söndagar kl. 13 kring olika teman:
9 september     Om bönhörelse och underverk
Medverkande: Johan Kårlin, präst i S:ta Clara kyrka, Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen, samt fader Dominik Terstriep, S.J., teologie doktor och kyrkoherde, S:t Eugenia församling
30 september     Om religion som önsketänkande
Medverkande: Henrik Ahlenius, doktorand i filosofi vid Stockholms universitet, Lotta Knutsson Bråkenhielm, teologie doktor, samt Sabina Koij, doktorand vid Åbo akademi och präst i Svenska kyrkan
Samtalen leds av Carl Reinhold Bråkenhielm

Ett evenemang i Karlstads stift äger rum lördag den 13 oktober kl. 10-15 (inkl avbrott för lunch): ett panelsamtal om Gud och Big Bang, ett panelsamtal om Gud och evolutionen samt inledningsord och avslutande reflektion av biskop Sören Dalevi.
Medverkande: Carl Reinhold Bråkenhielm, prof. em. i livsåskådningsforskning, Bengt Gustafsson, prof. em. i teoretisk astrofysik, samt Joanna Rose, författare och vetenskapsjournalist (Gud och Big Bang); Ulf Jonsson, jesuitpater och prof. i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, Lotta Knutsson Bråkenhielm, teologie doktor vid Uppsala universitet, samt Oliver Li, teologie doktor vid Uppsala universitet (Gud och evolutionen)

Carl Reinhold Bråkenhielm har genomfört en ny enkätundersökning, denna gång om vad människor tror om livets mening. Denna kommer att presenteras i en antologi under hösten.

Under våren 2018 har följande evenemang genomförts:

The Study of Science and Religion – Sociological, Theological and Philosophical Perspectives av Carl Reinhold Bråkenhielm utkom under försommaren. I denna redovisas bl.a. de resultat som framkommit i de empiriska undersökningar som genomförts under projektet.

Symposium för journalister
”Vad tror prästen?” Carl Reinhold Bråkenhielm talar om livsåskådningar hos präster och pastorer, 14 februari kl. 9-11. Arrangör: Stockholms domkyrkoförsamling.

Samarbete med Katedralakademin i Stockholm
25 mars     Tro och vetenskap
Medverkande: Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik vid Chalmers tekniska högskola, Cecilia Wassén, universitetslektor och docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, samt Gerard Willemsen, doktor i geologi och pastor i Equmeniakyrkan
29 april      Guds existens och gudsbilder
Medverkande: Eva Ekselius, litteraturvetare och kulturjournalist, verksam vid Progressiv Judendom i Stockholm, Karin Johannesson, docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet och präst i Svenska kyrkan, samt Bengt Wadensjö, biskop emeritus och docent i Kyrkohistoria vid Uppsala universitet
6 maj         Det ondas problem
Medverkande: P.C. Jersild, läkare och författare, Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsvetenskap vid Newmaninstitutet, samt Susanne Wigorts Yngvesson, docent och lektor i etik vid Teologiska högskolan i Stockholm

I Göteborg medverkade, som vanligt, Svenska kyrkan (Göteborgs stift) med olika evenemang under Vetenskapsfestivalen 18-22 april.

Avsnitt av Tro & Förnuft-podden produceras i samarbete med Teologiska fakulteten, Newmaninstitutet och tidningen Dagen.

Föreläsningsserien om vetenskap och religion i samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala har fortsatt också under våren.