Aktiviteter 2018

Trots att projekt Cusanus är avslutat kommer en del aktiviteter att arrangeras även under år 2018.

Symposium för journalister
”Vad tror prästen?” Carl Reinhold Bråkenhielm talar om livsåskådningar hos präster och pastorer, 14 februari kl. 9-11. Arrangör: Stockholms domkyrkoförsamling.

Samarbete med Katedralakademin i Stockholm våren 2018
Tre söndagar kl. 13 kring olika teman:
25 mars Tro och vetenskap
29 april Guds existens och gudsbilder
6 maj Det ondas problem
Bland de medverkande märks Martin Cederwall, P.C. Jersild, Karin Johannesson, Ulf Jonsson, Susanne Wigorts Yngvesson och Gerard Willemsen.

I Göteborg medverkar, som vanligt, Svenska kyrkan (Göteborgs stift) med olika evenemang under Vetenskapsfestivalen 18-22 april.

Ett evenemang i Karlstads stift äger rum under senvåren eller tidig höst.

Flera avsnitt av Tro & Förnuft-podden kommer att produceras i samarbete med Teologiska fakulteten, Newmaninstitutet och tidningen Dagen.

Med största sannolikhet fortsätter även föreläsningsserien om vetenskap och religion i samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala.

The Study of Science and Religion – Sociological, Theological and Philosophical Perspectives av Carl Reinhold Bråkenhielm utkommer under våren. I denna redovisas bl.a. de resultat som framkommit i de empiriska undersökningar som genomförts under projektet

Mer information om dessa och andra planerade aktiviteter  läggs ut successivt.