Aktiviteter 2018

Trots att projekt Cusanus är avslutat kommer en del aktiviteter att arrangeras även under år 2018.

I höst planeras följande evenemang:

Samarbete med Katedralakademin i Stockholm
Två söndagar kl. 13 kring olika teman:
9 september     Om bönhörelse och underverk
Medverkande: Johan Kårlin, präst i S:ta Clara kyrka, Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen, samt fader Dominik Terstriep, S.J., teologie doktor och kyrkoherde, S:t Eugenia församling
30 september     Om religion som önsketänkande
Medverkande: Henrik Ahlenius, doktorand i filosofi vid Stockholms universitet, Lotta Knutsson Bråkenhielm, teologie doktor, samt Sabina Koij, doktorand vid Åbo akademi och präst i Svenska kyrkan
Samtalen leds av Carl Reinhold Bråkenhielm

Ett evenemang i Karlstads stift äger rum lördag den 13 oktober kl. 10-15 (inkl avbrott för lunch): ett panelsamtal om Gud och Big Bang, ett panelsamtal om Gud och evolutionen samt inledningsord och avslutande reflektion av biskop Sören Dalevi.
Medverkande: Carl Reinhold Bråkenhielm, prof. em. i livsåskådningsforskning, Bengt Gustafsson, prof. em. i teoretisk astrofysik, samt Joanna Rose, författare och vetenskapsjournalist (Gud och Big Bang); Ulf Jonsson, jesuitpater och prof. i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, Lotta Knutsson Bråkenhielm, teologie doktor vid Uppsala universitet, samt Oliver Li, teologie doktor vid Uppsala universitet (Gud och evolutionen)

Carl Reinhold Bråkenhielm har genomfört en ny enkätundersökning, denna gång om vad människor tror om livets mening. Denna kommer att presenteras i en antologi under hösten.

Ett intressant evenemang med tydlig ”Cusanus-anknytning” arrangeras av Katedralakademin i Uppsala måndagen den 10 september 18.15: ”Gud, Big Bang och evolutionen”.

Ett annat intressant evenemang med ”Cusanus-anknytning” arrangeras på Sigtunastiftelsen lördagen den 15 december: ”Vilken Gud kan vi leva med?”, ett heldagsseminarium med utgångspunkt från en nyutkommen bok om gudsbilder. Medverkar gör bl.a. bokens författare Ulf Jonsson samt Antje Jackelén och Bengt Gustafsson. Läs mer här.

Under våren har följande evenemang genomförts:

The Study of Science and Religion – Sociological, Theological and Philosophical Perspectives av Carl Reinhold Bråkenhielm utkom under försommaren. I denna redovisas bl.a. de resultat som framkommit i de empiriska undersökningar som genomförts under projektet.

Symposium för journalister
”Vad tror prästen?” Carl Reinhold Bråkenhielm talar om livsåskådningar hos präster och pastorer, 14 februari kl. 9-11. Arrangör: Stockholms domkyrkoförsamling.

Samarbete med Katedralakademin i Stockholm
25 mars     Tro och vetenskap
Medverkande: Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik vid Chalmers tekniska högskola, Cecilia Wassén, universitetslektor och docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, samt Gerard Willemsen, doktor i geologi och pastor i Equmeniakyrkan
29 april      Guds existens och gudsbilder
Medverkande: Eva Ekselius, litteraturvetare och kulturjournalist, verksam vid Progressiv Judendom i Stockholm, Karin Johannesson, docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet och präst i Svenska kyrkan, samt Bengt Wadensjö, biskop emeritus och docent i Kyrkohistoria vid Uppsala universitet
6 maj         Det ondas problem
Medverkande: P.C. Jersild, läkare och författare, Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsvetenskap vid Newmaninstitutet, samt Susanne Wigorts Yngvesson, docent och lektor i etik vid Teologiska högskolan i Stockholm

I Göteborg medverkade, som vanligt, Svenska kyrkan (Göteborgs stift) med olika evenemang under Vetenskapsfestivalen 18-22 april.

Avsnitt av Tro & Förnuft-podden produceras i samarbete med Teologiska fakulteten, Newmaninstitutet och tidningen Dagen.

Föreläsningsserien om vetenskap och religion i samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala har fortsatt också under våren.