Göteborgs stift

Hösten 2017 genomfördes bl.a. följande evenemang:

Evolutionsupptäckten – hur förändras synen på Gud, tro och livet i allmänhet?
Onsdag 4 oktober kl. 19
Oscar Fredriks församlingshem, Oscar Fredriks kyrkoplan 3, Göteborg
Inbjuden gäst: Hans Liljenström

Tisdag 12 september kl. 12.15: Naturvetenskap och teologi, föredrag av Sara Wrige, Rotary Göteborg-Örgryte

15-16 aug: Barn, naturvetenskap och tro Kurs för dig som är pedagog och arbetar i förskola, lågstadiet i skolan eller i församling, med barn mellan 5-9 år. Kursen kommer att handla om tro och vetande. Att ge kunskaper för att kunna väcka lust och intresse för dessa ämnen för barnen. Att genom att utforska och leka skapa förståelse. Kursen varvar föreläsning med experiment och uteaktiviteter. 

Våren 2017 genomfördes bl.a. följande evenemang:

Som vanligt arrangerar vi ett seminarium i samarbete med Jonsereds herrgård, denna gång om naturvetenskap, humaniora och bildning. Seminariet äger rum 3 maj under rubriken Bakom bildningen.

SEMINARIUM – DE GUDLÖSA VS DE RELIGIÖSA professor David Thurfjell med flera Onsdag 10 maj, klockan 13.00-15.00 Interreligiösa centret, Kyrkogatan 25, Göteborg

Ett antal programpunkter under Vetenskapsfestivalen 8-19 maj kommer att genomföras. Som exempel kan nämnas lanseringen av utbildningsfilmen Gud och Big Bang samt ett samtal om varför människan är religiös.

Hösten 2016 genomfördes bl.a. följande evenemang:

15/11 + 19/11 Allt du behöver veta om evolutionen och lite till, fortbildningskurs

För präster och församlingspedagoger i Göteborgs stift ges en metodutbildning om att prata om tro och vetenskap i skolan. Kursen förutsätter att man samtidigt läser nätkursen Religion och naturvetenskap vid Uppsala universitet eller en motsvarande kurs.

Predikosamtal i ljuset av naturvetenskap 31/8 och 26/10: ”I seminariets form samtalar vi om predikan i ljuset av naturvetenskap. Vi inleder med en gäst eller att någon haft i uppgift att tänka lite extra. Om intresse finns är tanken att forma ett nätverk som träffas ca 2 gånger per termin.”

1/10 Föredrag i Mikaelskyrkan 11/10 Bibelsamtal i Guntorp

Ett seminarium under Bokmässan (22-25 sep) i Göteborg: Kommer tekniken och naturvetenskapen att rädda oss?
Nog kan vi förvänta oss att tillvaron fortsatt kommer att förändras med teknologins snabba utveckling. Teknikens potentiella fördelar är enorma, och riskerna är inte försumbara. Hur kan vi som mänsklighet använda tekniken till största möjliga fördel för oss själva och för planeten? Vad har vi att vänta oss av framtiden, och hur kan vi försäkra oss om att det finns en framtid? Om tekniken och människans framtid samtalar Olle Häggström, professor i matematisk statistik och författare till den aktuella boken Here Be Dragons, Ulrika Björkstén, chef på vetenskapsradion (Sveriges Radio) och Mats Warstedt, vd, RUAG Space AB. Samtalsledare: Sara Blom, präst i Svenska kyrkan

För intresserade församlingsmedarbetare arrangeras Högtflygande fysik 25 augusti.

Våren 2016 genomfördes bl.a. följande evenemang:

28 januari Fortbildningshalvdag: Evangeliet och biologin

15 mars: Jorden vi ärvde – samtal om klimat och tro, Hagakyrkan kl. 19.00, med Hans Erik Nordin och Carl Otto Werkelid Läs Sara Bloms rapport om ett liknande seminarium här.

8-9 april Bibeln mitt i allt, spåret ”naturvetenskapen mitt i allt” Bibeln mitt i allt vänder sig till alla kyrkans medarbetare, ideella som anställda, och alla andra som har ett intresse för Bibeln. Mitt i Göteborg, i ett flertal kyrkor och mitt i stadsmiljön kommer vi att kunna ta del av seminarier, workshops, gudstjänster, utställningar, konserter och mycket annat.

Medverkan i programpunkter under Vetenskapsfestivalen 13-17 april. Bland annat ges ett fortbildningsdygn för präster, pedagoger och andra intresserade, samt en föreläsning av Simon Conwell Morris: Evolution, Convergence and Complexity. Svenska kyrkans program för deltagande i Vetenskapsfestivalen kan laddas ner här.

19 april Öppen kväll om konsumtion: Är konsumtion viktigare än gemenskap? En artikel om samtalskvällen finns tillgänglig här.

En artikel om religion och vetenskap med anknytning till Cusanus och vetenskapsfestivalen finns tillgänglig här.

Hösten 2015 genomfördes bl.a. följande evenemang:

27/9 Samtal på bokmässan i: Människan vem är hon? Människan är ett djur bland andra djur. Vad gör en människa till människa? Vad skiljer oss från övriga djur? (Samarbete med Jonsereds Herrgård/Göteborgs Universitet.)

22/10 i Askims kyrka, Du är större än mitt hjärta – temagudstjänst i mötet med tro och vetenskap. Gudstjänsten spelades in och sändes i SR P1 den 1/11.

4/11: Människa, medvetande, mening, Jonsereds herrgård (program: Inbjudan 4 nov) En artikel om samtalet finns tillgänglig här.

4/11: Panelsamtal i Göteborgs Domkyrkan: Människa, medvetande, mening

12/11: Islam och naturvetenskap, i samarbete med interreligiösa centret, http://interreligiosacentret.se; med Mohammad Fazlhashemi, professor islamisk teologi och filosofi, Uppsala universitet. ”Vad vet vi om naturvetenskapens plats i den muslimska civilisationens idéhistoria under perioden från 700-talet fram till 1200-talet – en period som fått benämningen den islamiska civilisationens gyllene era? Vad har den tiden för betydelse idag, för naturvetenskap och Islam?”

19/11: Varde Ljus, panelsamtal med Tryggve Mettinger och Bengt Gustafsson

3/12: Församlingskväll i Guldhedskyrkan: Den unika människan?