Lunds stift

2017 genomfördes bl.a. följande evenemang:

Bland dyngbaggar, evolution och tro
En dag om tro och naturvetenskap med fokus på mötet med ungdomar
Målgrupp: anställda i Svenska kyrkan
Tid: 27 januari kl. 9:00–15:45

Medverkan i  Lärandefestivalen, en nationell konferens som arrangeras av Svenska kyrkan 18-19 maj i Lund. Cusanus deltog med följande:
Science, reason and mystery (seminarium)
Vad ser vi när vi ser på vår tillvaro? Ser världen annorlunda ut genom naturvetenskapens glasögon än genom trons glasögon? Kan man se en fullödig bild av verkligheten eller är vi fångna i vår mänskliga begränsning? Kan vi lära oss något i dialog mellan naturvetenskap och tro, som vi inte kan lära oss utan mötet?
Från förundran till lärande och tillbaka (fördjupningsspår)
Människans kunskap om naturen är stor, och naturen väcker förundran och fascination hos oss. Hur hänger förundran ihop med lärande och med teologisk reflektion? Hur fördjupar lärandet vår upplevelse av skapelsen?

Hösten 2016 genomfördes bl.a. följande evenemang:

Fortbildningsdag 13 september med bl.a. Sara Blom och Ulf Danielsson:
Människan och oändligheten – en dag kring naturvetenskap och undervisning

Predikofortbildning med start 20 september med Martin Cederwall och Eva-Lotta Grantén: Evangeliet, predikan och biologin

2/10 Föredrag i Kvistofta församling.

För präster och församlingspedagoger i Lunds stift ges en metodutbildning om att prata om tro och vetenskap i skolan. Kursen förutsätter att man samtidigt läser nätkursen Religion och naturvetenskap vid Uppsala universitet eller en motsvarande kurs.

Här kan man läsa hur Lunds stift presenterar samarbetet.

Våren 2016 genomfördes bl.a. följande evenemang:

14 februari i Blentarp
Mässa med föredrag: Gud och Darwin – känner de varandra?

4 mars
Föredrag/workshop förskolechefer, nätverk för kristna förskolor

26-27 april
Medverkan i konferens i Malmö: Samhälle & existens

Hösten 2015 genomfördes bl.a. följande evenemang:

1/9: Naturvetenskap gör skillnad, på medarbetardagarna i Lunds stift

Fortbildningsdagar i fem av stiftets kontrakt, bl.a. om ämnet ”att predika om skapelsen och Skaparen i ljuset av modern naturvetenskap”.

Ett antal föredrag för medarbetare i Lunds stift.