Nationell nivå

Hösten 2017:

Teologiska institutionen vid Uppsala universitet ger en nätkurs om religion och vetenskap inom ramen för Cusanus-projektet. Kursen ges på kvartsfart motsvarande 7,5 högskolepoäng under hösten 2016 och hösten 2017. Här finns kursplan och litteraturlista.

Ett samarbete med Katedralakademien i Stockholm:
REFORMATION FÖR GUD OCH BIG BANG – HARMONI ELLER KONFLIKT?Fysikprofessor Ulf Danielsson och teologiprofessor Carl-Reinhold Bråkenhielm som också gästpredikar i Storkyrkans gudstjänst kl 11.00 denna dag.
Datum: Söndag 8 oktober 
Tid: 13.00, kyrkkorv till självkostnadspris från 12.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

Ett samarbete med Missionskyrkan i Uppsala: fyra ”teologisoffor” med Maria Gunther Axelsson, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter (25/9), Carl Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i livsåskådningsforskning och projektledare för Cusanus (9/10), Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik vid Chalmers tekniska högskola (23/10) och Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet (4/12).

Samarbetet med Folkuniversitetet i Uppsala fortsätter.

Den 19 oktober arrangeras en konferens på Sigtunastiftelsen för dem som varit involverade i projektet. Ett av evenemangen under denna kommer att vara tillgängligt för allmänheten (13.30-15.00): Religion och vetenskap – kan vad som helst vara sant? Ett samtal mellan bl.a. fysikern Ulf Danielsson, religionsfilosofen Mikael Stenmark och filosofen Åsa Wikforss

 

Våren och sommaren 2017 genomfördes bl.a. följande evenemang:

Almedalsveckan i Visby:

Vi deltar med två seminarier den 3 juli:

Kan människan fulländas? Transhumanism och människosyn Mikael Leidenhag, doktor i religionsfilosofi, Uppsala universitet, och Anders Sandberg, Research Fellow, Oxford University. Enligt transhumanismen lider människan av en mängd onödiga svagheter som innebär lidande men som med teknikens hjälp är möjliga att övervinna. Är det möjligt att på olika sätt förbättra den mänskliga naturen mot en allt större fulländning? Och – är det önskvärt? Se samtalet här.

Varifrån kommer musiken? Andliga och vetenskapliga perspektiv Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik, Chalmers tekniska högskola, Jan Fagius, docent i neurologi, Uppsala universitet, och Elisabeth Schellekens Dammann, professor i estetik, Uppsala universitet. Människan tycks vara det enda djur som utövar och lyssnar till musik. Det finns troligen en evolutionär förklaring till denna mänskliga förmåga. Men kanske finns det även andra förklaringar? En religiös människa skulle kanske svara att musiken är en gåva från Gud. Se samtalet här.

Övrigt

En utbildningsfilm om religion och vetenskap för gymnasieskolan lanseras: Gud och Big Bang. Deltagande i Teologifestivalen som arrangeras av Svenska kyrkan 24-26 februari i Uppsala. Vi deltar där med ett eget program i en av ”strömmarna”. Vi ger ut ett temanummer om religion och vetenskap i Religion & Livsfrågor, tidskrift för Föreningen Lärare i Religionskunskap.

2016 genomfördes bl.a. följande evenemang:

Teologiska institutionen vid Uppsala universitet ger en nätkurs om religion och vetenskap inom ramen för Cusanus-projektet. Kursen ges på kvartsfart motsvarande 7,5 högskolepoäng under hösten 2016 och hösten 2017. Här finns kursplan och litteraturlista.

Den 5-6 oktober arrangerades en konferens för dem som är involverade i projektet. Övergripande tema för konferensen var: hur för man en konstruktiv dialog om förhållandet mellan religion och vetenskap, framför allt i frågor där vetenskap och religiös tro utmanar eller tycks utmana varandra? Program är tillgängligt här. Evenemanget filmades och finns tillgängligt här.

Gud & Darwin I samarbete med bokförlaget Verbum har Cusanus utvecklat en digital tjänst – om mötet mellan tro och vetande, teologi och naturvetenskap: Gud & Darwin. Tjänsten kan användas i den enskilda fortbildningen och fördjupningen, eller i samtals- och studiegrupper i församling och akademi.

Portalen lanserades på årets Bokmässa i Göteborg (22-25 sep) där vi även arrangerade andra evenemang, bl.a. ett samtal om ”Tekniken och människans framtid”.

Cusanus har låtit översätta Philip Claytons bok Science and Religion, the basics. Boken publiceras under hösten.

Cusanus åter i Almedalen sommaren 2016:

Tro och tvivel – i religionen och i naturvetenskapen Ett samtal mellan fysikern Martin Cederwall och biskop Mikael Mogren Se samtalet här. Uppsala universitets Universitetsläraren skrev (nr 5, 2016) om samtalet.

Altruism och egoism – olika vetenskapliga och livsåskådningsmässiga perspektiv Ett samtal mellan litteraturhistorikern och författaren Merete Mazzarella och biologen Birgitta Tullberg Se samtalet här.

Samtal i Uppsala universitets Morgonsoffa under ämnet Vetenskap och gudstro – går det ihop? Se samtalet här.

2015 genomfördes bl.a. följande evenemang:

Under Almedalsveckan arrangerades: Harmoni eller konflikt. Om mötet naturvetenskap och religion – ett panelsamtal med Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk filosofi och teologi, Ute Steyer, rabbin i Stockholm, Jan Blomgren, professor i kärnfysik och Torbjörn Fagerström, professor i ekologi. (Moderator: Lotta Knutsson Bråkenhielm)

Den 6-7 oktober 2015 arrangerades en konferens på Sigtunastiftelsen för dem som är involverade i projektet: Oktoberkonferensen. Peter Sylwan skrev en artikel om konferensen.

Den 3 november arrangerade Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Skolverket en fortbildnings- och inspirationsdag för lärare: ”Naturvetenskapen och meningen med livet”. Här finns en utförligare beskrivning samt ett omfattande material från tre presentationer: ”Meningen med livet i naturvetenskapens universum” (Åsa Wikforss) ”Naturvetenskap, religion och mening” (Sara Blom) ”Bidrag till kännedom om Charles Darwins förbindelse med Cajsa Warg” (Torbjörn Fagerström) (Evenemanget arrangerades endast delvis inom ramen för Cusanus-projektet.)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.