Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems

2017:

Religion, politik, vetenskap – kan vad som helst vara sant?
Ett samtal mellan fysikern Ulf Danielsson, prästen Sabina Koij, religionsfilosofen Mikael Stenmark och filosofen Åsa Wikforss
Sigtunastiftelsen, 19 oktober 13.30-15.00
Samtalet finns tillgängligt här.

Vetenskap – Visdom – Världsbild Öppet seminarium lördag 6 maj I anslutning till detta arrangeras under fredagen en workshop för inbjudna journalister. Här finns hela programmet tillgängligt.

En internationell konferens om medvetandet och den fria viljan arrangeras 25-28 juni. Konferensen riktar sig till särskilt inbjudna, men vissa programinslag kommer att vara tillgängliga för allmänheten. Det gäller sessionen ”Neoroscience and Law”, den 28 juni 9-12 med Michael S. Moore som huvudtalare. Moore har bl.a. skrivit boken Causation and Responsibility. Föredragen är tillgängliga under länken ovan.

2016:

Ett symposium under rubriken What is Time?, 18 september. Medverkande: den brittiske fysikern Paul Davies och ärkebiskop Antje Jackelén. Se och lyssna till deras anföranden: Antje Jackelén, Paul Davies. Upsala Nya Tidning skrev om evenemanget: ”Tid och evighet i samtal”.

Ett symposium under rubriken Vad är Liv?, 6 oktober 13-16. Medverkande: Hans Liljenström, professor i biofysik, SLU och Peter Århem, professor i neurofysiologi, KI

Kurs: Livets väg – från urcell till människa
19 okt: Livets ursprung, 9 nov: Livets evolution, 23 nov: Hjärna-medvetande

En seminarieserie om den moderna fysikens historia, filosofi och världsbild: Det naturvetenskapliga projektet, 17 februari, 2 och 16 mars. Föreläsare: Håkan Snellman, professor em. i teoretisk fysik vid KTH.

En konferens (i samarbete med CEMUS), ClimateExistence, i vilken bl.a. Antje Jackelén medverkar. Denna äger rum den 6-8 april 2016 och arrangeras av Sigtunastiftelsen (dock inte inom ramen för Cusanus-projektet).

2015:

Den 7 oktober arrangerades ett eftermiddagsseminarium på Sigtunastiftelsen: Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? – om modern kosmologi och teorin om Big Bang Modern kosmologi har uppställt en modell för hela universum i tid och rum kallad Big Bang. I Big Bang-teorin sammansmälter kosmologi med elementarpartikelfysik på ett kanske överraskande sätt. Vilken är den observationella och teoretiska bakgrunden till Big Bang-modellen? Kan man behandla universum som ett fysiskt objekt? Hur kan vi veta vad som hände för miljardtals år sedan? Vad säger modellen om framtiden? Här finns föreläsningarna tillgängliga: Håkan Snellman, professor em. KTH och Ulf Danielsson, professor, Uppsala universitet.

Den 20 november arrangerades på Sigtunastiftelsen följande evenemang: What Darwin really said – Nya perspektiv på människans uppkomst. En av presentationerna  finns tillgänglig här: Reticulated (network) evolution, landscape and agency – what the new fossils tell us (Isabelle Winder).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.