För lärare

Denna sida vänder sig främst till gymnasielärare i religionskunskap. Vi rekommenderar även Gud & Darwin som en användbar resurs i religionsundervisningen.

Här kan man hitta följande innehåll, och vi tar också gärna emot förslag:
– Lämplig litteratur
– Användbara länkar
– Tips om evenemang som arrangeras av Cusanus men även andra som berör förhållandet religion – vetenskap
– Kanske också något om personer man kan ta kontakt med i olika ärenden

Några tips:

En film som riktar sig till skolungdomar och vars syfte är att användas i gymnasieskolans undervisning i religionskunskap presenteras 12 maj: Gud och Big Bang.

Vi ger ut ett temanummer i februari 2017 om religion och vetenskap i Religion & Livsfrågor, tidskrift för Föreningen Lärare i Religionskunskap.

Fortbildningsdag i Uppsala måndagen 31 oktober 2016. Program finns tillgängligt här.

Ulf Jämterud, förstelärare i Religionskunskap vid Blackebergs gymanisum och styrelseledamot i Föreningen Lärare i Religionskunskap, har sammanställt ett material om temat religion – vetenskap. Av upphovsrättsskäl kan detta inte publiceras på webbplatsen men det går bra att rekvirera det genom att kontakta info@cusanus.se.

En kort (ca 14 min.) introduktion (av gymnasieläraren Anders Larsson) till momentet finns tillgänglig här.

Att undervisa om religion och vetenskap (Franck & Stenmark), Studentlitteratur, 2012 (antologi)

Gud och Darwin – känner de varandra? Ett bioteologiskt samtal mellan Carl Reinhold Bråkenhielm och Torbjörn Fagerström (Verbum förlag)

”Fysiken och mystiken”, artikel i Pedagogiska magasinet, 2014

”Duellen: kan man som naturvetare tro på en gud?”, artikel i Naturvetarna, 2014

Vad är en människa? Fredrik Lindström samtalar med Stefan Einhorn

Science versus Religion: rabbi lord Jonathan Sacks i samtal med en neurovetare, en teoretisk fysiker och en evolutionsbiolog

Did Darwin Kill God? Del 1, 2, 3 och 4 (15 min/avsnitt)

Big Bang i stället för kristen tro? Gud behövs inte längre? Om ateism och vetenskap (6 min)

Dan Larhammar föreläser för lärare om några vetenskapliga religionsteorier: ”Gud i hjärnan” (50 min)

Studier av hur temat religion – vetenskap behandlas i läromedel för gymnasieskolan:
Religion och vetenskap i läromedelsböcker
En studie av vilken bild av religion och vetenskap som förmedlas i läromedelsböcker i religionskunskap för gymnasieskolan
(C-uppsats, Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, ht 2012, ca 35 sid)
Religion och vetenskap
En studie om tematiken religion och vetenskap samt dess gränsländer i gymnasieläromedel
(Examensarbete i lärarutbildningen, Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, ht 2014, ca 80 sid)
Vetenskap och humanism i läromedel
En läromedelsanalys i religionskunskap
(C-uppsats, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, ht 2014, ca 35 sid)
Darwin eller design
En studie om förhållandet mellan religion och vetenskap för läroböcker i anknytning till Lgy 11 för gymnasieskolan (läroböcker i religionskunskap och i biologi)
(C-uppsats, Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, vt 2015, ca 30 sid)

Ytterligare texter om undervisningssituationen:
Kreationism och biologism
Om hur lärare hanterar religion och vetenskap i gymnasieskolans biologiundervisning
(Examensarbete, Institutionen för biologi vid Linköpings universitet, 2006, ca 30 sid)
– ”Läromedel vilseleder om vetenskap”, artikel i Forskning och framsteg, april 2014
Religion och vetenskap i undervisningen
Om hur lärare i religionskunskap arbetar med och undervisar om kursmomentet ”religion och vetenskap”
(Examensarbete i Religion och lärande, Malmö högskola, vt 2016, ca 40 sid)
– ”Creationism, Science and Religion: A Survey of Teachers’ Conceptions in 30 Countries
En jämförande studie om hur lärare (ej religionslärare) ser på kreationism – evolution samt relationen religion – vetenskap

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.