Gud & Darwin

I samarbete med Verbum förlag producerades en digital tjänst: Gud & Darwin.

Gud & Darwin har varit ett försök att bidra till det fördjupande samtalet, dels i den enskilda fortbildningen och fördjupningen och dels i samtals- och studiegrupper i församlingarna. Utan ekonomiskt stöd från projektet hade tjänsten inte kunnat lanseras.

Här återfinns det mesta av det material som varit tillgängligt på den nu avslutade tjänsten.

Denna sida är för närvarande under konstruktion.