Kurser och seminarier

Teologiska institutionen vid Uppsala universitet ger en nätkurs om religion och vetenskap inom ramen för Cusanus-projektet. Kursen ges på kvartsfart motsvarande 7,5 högskolepoäng under hösten 2017. Här finns kursplan och litteraturlista.

En föreläsningsserie om vetenskap och religion i samarbete med Newmaninstitutet och Folkuniversitetet under våren och hösten 2017.

Göteborgs stift arrangerar ett seminarium i samarbete med Jonsereds herrgård, denna gång om naturvetenskap, humaniora och bildning. Seminariet äger rum 3 maj.

Vetenskap – Visdom – Världsbild
Öppet seminarium lördag 6 maj arrangeras av Agora for Biosystems på Sigtunastiftelsen.

SEMINARIUM – DE GUDLÖSA VS DE RELIGIÖSA
Onsdag 10 maj, klockan 13.00-15.00, Interreligiösa centret i Göteborg

Human 2.0 – Humans and the Machines. Religion, Ethics, Human Rights, and Technology in a Digital Age
En konferens om artificiell intelligens, teknologi och teologi, 11 maj kl. 9-17, Teologiska högskolan i Stockholm

Medverkan i Lärandefestivalen, en nationell konferens som arrangeras av Svenska kyrkan 18-19 maj i Lund.

En internationell konferens om medvetandet och den fria viljan arrangeras 25-28 juni av Agora for Biosystems

”Barn, naturvetenskap och tro”, kurs för pedagoger 15-16 aug i samarbete med Helsjöns folkhögskola.