Länkar

Organisationer och forskningscentra

Abraham Kuyper Center for Science and Religion: www.abrahamkuypercenter.nl

BioLogos: http://biologos.org 

Center for Islamic Sciences: http://www.cis-ca.org

Center for Science and Religion, Samford University: www.samford.edu/science-and-religion/

Research Cluster on Science and Subjectivity: http://cssr.ei.columbia.edu

Center for Theology and the Natural Sciences: http://www.ctns.org

Center for Theology, Science and Human Flourishing, University of Notre Dame: ctshf.nd.edu

Christians in Science: http://www.cis.org.uk

Cultural Evolution Society: https://evolution-institute.org/project/society-for-the-study-of-cultural-evolution/

European Society for The Study of Science and Theology: www.esssat.eu

Faraday Institute for Science and Religion: http://www.faraday.st-edmunds.cam.ac.uk

Ian Ramsey Centre for Science & Religion: http://www.ianramseycentre.info

International Association for the Cognitive Science of Religion: http://www.iacsr.com/iacsr/Home.html

Institute on Religion in an Age of Science: www.iras.org

International Society for Science & Religion: www.issr.org.uk

McGill Centre for Islam and Science: www.islam-and-science.org

Science and Religion Forum: http://www.srforum.org

Society of Jewish Science: thecenterforappliedjudaism.org

Zygon Center for Religon and Science: http://zygoncenter.org

Tidskrifter

Perspectives on Science and Christian Faith: http://network.asa3.org/?page=PSCF

Philosophy, Theology and the Sciences:
http://www.ingentaconnect.com/content/mohr/ptsc

Religion, Brain & Behavior: http://www.tandfonline.com/toc/rrbb20/current#.VQcThxavaRs

Science and Christian Belief: https://www.scienceandchristianbelief.org

Theology and Science: http://www.tandfonline.com/toc/rtas20/current#.VQcSHhavaRs

Zygon: Journal of Religion & Science: http://www.zygonjournal.org

Forskningsprojekt

Is Religion Natural? The Chinese Challenge

The Cognition, Religion and Theology Project
(Projektet är avslutat och hemsidan borttagen men en sökning ger en del intressanta resultat.)

Equipping Christian Leadership in an Age of Science

Philosophy of Cosmology

Science & Religion: Exploring the Spectrum

Understanding Unbelief

Övrigt

Breaking New Ground in the Science-Religion Dialogue Workshop: populärevetenskapliga korta föreläsningar från en konferens vid the University of Texas, 5 april 2015, bl.a. om mediabilden av dialogen mellan religion och vetenskap.

Panel Discussion on Scientism with Denis Alexander, Mikael Stenmark, Hans Liljenström at The Newman Institute in cooperation with The Faraday Institute for Science and Religion (juni 2014).

Ett samtal om scientism med bl.a. Mikael Stenmark, hölls vid Helsingfors universitet i oktober 2016.

Did Darwin Kill God? Del 1, 2, 3 och 4

The nature of human beings and the question of their ultimate origin: ett samtal mellan Richard Dawkins, Rowan Williams och Anthony Kenny

Science versus Religion: rabbi lord Jonathan Sacks i samtal med en neurolog, en teoretisk fysiker och en evolutionsbiolog

Nidhal Guessoum föreläser om islam och vetenskap: Islam and Science Today

Från Faraday-institutets webbplats (över 500 föredrag att välja mellan):
http://www.faraday.st-edmunds.cam.ac.uk/Multimedia.php

En mängd resurser finns på www.counterbalance.org (som dock inte blivit uppdaterad på länge).

Samtal på S:ta Katharinastiftelsen:
Robotar och artificiell intelligens – hot eller möjlighet? (Carl Reinhold Bråkenhielm, Olle Häggström och Åsa Wikforss)
Finns det en objektiv sanning eller är allt subjektiv tolkning? (Philip Geister, Mattias Martinson och Christer Sturmark)
Vad är medvetandet? Går det att förklara eller är det ett mysterium? (Ingemar Ernberg, Maria Lindskog och Åsa Wikforss)
Kanske alla har rätt – eller fel? Om religionsmöten och sanningsanspråk (Carl Reinhold Bråkenhielm, Eskil Franck och Stefan Gustavsson)
I vetandets gränsmarker (Anders Jeffner och Ulf Jonsson)

Svarta hål, mörk materia och universums gåtor (Ulf Danielsson, Bengt Gustafsson och Marie Rådbo)

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, har  en blogg där han bl.a. diskuterar frågor om ”tro och vetande”.

Cognitive Science of Religion:
– Justin Barrett: What Can We Learn from Cognitive Science?
– Kelly Clark: The Cognitive Science of Religion and the Rationality of the Religious Belief
– Helen de Cruz: The argument from miracles and the cognitive science of religious testimony 

John Cleese förklarar ”gudsgenen”