Resurser

Under resurser har vi sammanställt litteraturförslag och länkar. Vi lägger också ut inspelningar från evenemang arrangerade av Cusanus. En särskild resurs riktad mot målgruppen lärare finns också.

En 67-sidig sammanställning av litteraturförslag och länkar finns tillgänglig här. (Sammanställningen är gjord av filosofen Joshua Moritz.)