Relationen religion – vetenskap

Nivå 1: Här har vi angett texter som kan fungera som lämplig introduktionslitteratur.

Bortom tro och vetande: tankar från en dialog (Liljenström & Linderman), Förlag Carlsson, 2009 (antologi)

Bråkenhielm, Carl Reinhold & Fagerström, Torbjörn: Gud & Darwin – känner de varandra? Verbum Förlag, 2005

Clayton, Philip: Religion and Science: The Basics, Routledge, 2012; på svenska: Religion och naturvetenskap, Dialogos förlag, 2017

Darwin och vår herre: en festskrift (Edman & Klein), Cordia, 2009 (antologi)

Does science make belief in God obsolete? Tretton essayer ur olika perspektiv

Edman, Stefan: Förundran: tankar om vår stund på jorden, Cordia, 2006

Edman, Stefan: Mot alla odds? : När hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro, Verbum, 2017

Einhorn, Stefan: En dold Gud. Om religion, vetenskap och att söka Gud, Månpocket, 1999

Faraday Papers ger kortfattade presentationer över olika ämnen inom temat religion – vetenskap.

Svensson, Bengt: ”Växande tro på vetande inom islam”, Svenska Dagbladet, 22 okt 2012

Nivå 2: Här ges förslag på något mer avancerad litteratur som dock inte kräver förkunskaper i ämnet.

Att undervisa om religion och vetenskap (Franck & Stenmark), Studentlitteratur, 2012 (antologi)

Barrett, Justin: “Is the Spell Really Broken? Bio-psychological Explanations of Religion and Theistic Belief”, Theology and Science, Vol. 5, No. 1, 2007

Bridging Science and Religion (Peters & Bennett), fortress press, 2003 (antologi)

Collins, Francis: Evolutionens Gud, Libris, 2009; i nyutgåva med rubriken Guds språk. När vetenskapen möter tron, Libris 2016

Coyne, Jerry: Faith vs. Fact. Why Science and Religion are Incompatible, Viking, 2015

Dennett, Daniel & Plantinga, Alvin: Science and Religion: Are They Really Compatible?, Oxford University Press, 2011

Dixon, Thomas: Science and Religion: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2008

Fagerberg, Holsten m.fl.: Den dolde artisten. Om darwinism, skapelsetro, mening och slump, Norma, 2003

Fuentes, Agustín och Visala, Aku: Conversations on Human Nature, Walnut Creek, 2015

Jones, James: Can Science Explain Religion? The Cognitive Science Debate, Oxford University Press, 2016

Människan sedd: Olika vetenskapliga prismor (Hammarström, Gerle & Gärdenfors) Nya Doxa, 2011 (antologi)

Ruse, Michael: Can a Darwinian be a Christian? The Relationship Between Science and Religion, Cambridge University Press, 2001

Ruse, Michael: Atheism. What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, 2015

Russell, Bertrand: Religion and Science (med förord av Michael Ruse), Oxford University Press, 1997

Religion and Science (Helen De Cruz), Stanford Encyclopedia of Philosophy

Stenmark, Mikael, ”Gud, evolution och ateism”, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2009, 85:171-181.

Stenmark, Mikael: ”Tro och vetande”, Religionsfilosofisk introduktion – existens och samhälle (Stenqvist & Herrmann), Stockholm: Verbum, 2010.

Stenmark, Mikael: Tankar om Gud, kristen tro och livets mening, Artos Academic, 2016

Visala, Aku: “Theology and Science: Perspectives from Current Philosophy of Religion and Philosophy of Science”, ESSSAT News & Reviews, 23:1, 2013

Nivå 3: Här ges förslag för den som önskar fördjupa sig i ämnet på en relativt avancerad nivå.

Advances in Religion, Cognitive Science, and Experimental Philosophy (De Cruz & Nichols), Bloomsbury Publishing, 2016 (antologi)

Alexander, Denis: Creation or Evolution: Do We Have to Choose? Paperback, 2008

Barbour, Ian: Religion and Science. Historical and Contemporary Issues, HarperCollins, 1997

The Believing Primate. Scientific, Philosophical and Theological Reflections on the Origin of Religion (Schloss & Murray), Oxford University Press, 2008 (antologi)

Biology and Ideology from Descartes to Dawkins (Alexander & Numbers), Chicago University Press, 2010 (antologi)

Clark, Kelly James: Religion and the Sciences of Origins. Historical and Contemporary Discussions, Palgrave Macmillan, 2014

Dennett, Daniel: Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meaning of Life, Simon & Shcuster, 1996

Guessoum, Nidhal: Islam’s Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science, I.B. Tauris and Co Ltd, 2014

Islamic Philosophy, Theology and Science. Texts and Studies (Hans Daiber, Anna Akasoy and Emilie Savage-Smith), Brill (antologi)

Linnaeus and Homo Religiosus: Biological Roots of Religious Awareness and Human Identity (Bråkenhielm), Uppsala universitet, 2009 (antologi)

McLeish, Tom: Faith and Wisdom in Science, Oxford University Press, 2014

Moritz, Joshua M.: Science and Religion. Beyond Warfare and Towards Understanding, Anselm Academic, 2016

Naturalism and Beyond. Religious Naturalism and its Alternatives (Gregersen & Stenmark), Peeters Publishers, 2016 (antologi)

Penrose, Roger:The Road to Reality. A Complete Guide to the Laws of the Universe, Vintage Books USA, 2007

Plantinga, Alvin: Where the Conflict Really Lies. Science, Religion and Naturalism, Oxford University Press, 2011

Polkinghorne, John: The Faith of a Physisist. Reflections of a Bootom-Up Thinker, Fortress Press, Minneapolis, 1996

Polkinghorne, John: Belief in God in an Age of Science, Yale University, 1998

The Roots of Religion. Exploring the Cognitive Science of Religion (Trigg & Barrett), Ashgate, 2014 (antologi)

Runehov, Anne: Sacred Or Neural?: The Potential of Neuroscience to Explain Religious Experience, Vandenhoeck Ruprecht, 2007

Runehov, Anne: The Human Being, the World and God. Studies in the Interface of Philosophy of Religion, Philosophy of Mind and Neuroscience, Springer, 2016

Stenmark, Mikael: How to Relate Science and Religion. A Multidimensional Model, William B. Eerdmans Publishing Company, 2004

Historiska perspektiv

Anderman, Tomas: Skapelsens lov. Carl von Linné och tron på Gud, 2007

Brooke, John Hedley: Science and Religion: Some Historical Perspectives, Cambridge University Press, 1991

Jonsson, Kjell: Harmoni eller konflikt? En idéhistorisk introduktion till förhållandet mellan vetenskap och religion i Västerlandet, Förlag Carlsson, 2005

Simonsson, Tord: Face to Face with Darwinism. A Critical Analysis of the Christian Front in Swedish Discussion of the Later Ninteenth Century, C W K Gleerup, 1958

Uddenberg, Nils: (delar av) Idéer om livet. En biologihistoria, Natur och kultur, 2003

Religionsfilosofisk introduktion av relevans för dialogen religion – vetenskap

Bråkenhielm, Carl Reinhold: Verklighetsbilder, Nya Doxa, 2009

Jonsson, Ulf: Med tanke på Gud. En introduktion till religionsfilosofin, Artos, 2004

Jonsson, Ulf: ”Vad menar med tro och vetande?”, Signum, nr 1 2003

Encyklopedier, uppslagsverk

The Blackwell Companion to Science and Christianity, Oxford: Wiley-Blackwell,

The Cambridge Companion to Science and Religion (Harrison), Cambridge: Cambridge University Press

Encyclopedia of Science and Religion (van Huyssteen), New York: Thomson/Gale, 2003,

Encyclopedia of Sciences and Religions (Runehov & Oviedo), Springer 2013

The Oxford Handbook of Religion and Science (Clayton), Oxford University Press, 2008

The Routledge Companion to Religion and Science (Haag et.al.), Routledge, 2013

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.