Naturvetenskap presenterad för icke naturvetare

Vetenskapteoretisk introduktion

Chalmers, Alan: Vad är vetenskap egentligen?, Nya Doxa, 1995

Okasha, Samir: Kort om vetenskapsfilosofi, Fri Tanke förlag, 2011

Biologi, evolutionsteori

Conway Morris, Simon: Life´s solution: inevitable humans in a lonely universe, Cambridge University Press, 2003.

Djuren och människan : om den moderna biologin och dess världsbild (Erkell), Studentlitteratur, 2009 (antologi)

Fagerström, Torbjörn: Den skapande evolutionen: om vad evolutionsteorin innebär – och inte innebär, Nya Doxa, 2009

Forsman, Birgitta: Arvet från Darwin: Religion, människa, moral, Fri Tanke förlag, 2009

Kornhall, Per: Skapelsekonspirationen. Fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran, Leopard, 2008

Sjölander, Sverre: Vårt djuriska arv, Nya Doxa, 2004

Sylwan, Peter: Människans natur, Fri Tanke förlag, 2014

Uddenberg, Nils: Arvsdygden: Biologisk utveckling och mänsklig gemenskap, Natur och kultur, 2003

Fysik, kosmologi

Bergström, Lars & Johansson, Erik: Kvarken, människan och kosmos, Natur och kultur, 1999

Bodanis, David: E = mc², historien om världen mest kända ekvation, Norstedts, 2009

Davies, Paul: Gud och den nya fysiken, Prisma, 1987

Davies, Paul: Den kosmiska planen, Prisma, 1989

Danielsson, Ulf: Stjärnor och äpplen som faller, Albert Bonniers Förlag, 2013

Danielsson, Ulf: Mörkret vid tidens ände. En bok om universums mörka sida, Fri Tanke förlag, 2015

Gerholm, Tor Ragnar: Fysiken och människan. En introduktion till den moderna fysikens världsbild, Aldus/Bonnier, 1966

Hansson, Johan: Den moderna fysiken på 15 minuter, Bokförlaget Axplock, 2017

Rovelli, Carlo: Sju korta lektioner i fysik, Norstedts, 2017

Kognitionsvetenskap, neurovetenskap

Damasio, Antonio: Descartes misstag : Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan, Natur & Kultur, 2003

Frank, Lone: Neurorevolutionen: hur hjärnforskningen förändrar vår värld, Fri Tanke förlag, 2013

Gärdenfors, Peter: Hur Homo blev sapiens, Nya Doxa, 2000

Gärdenfors, Peter: Den meningssökande människan, Natur och kultur, 2009

Kahneman, Daniel: Tänka, snabbt och långsamt, Volante, 2012

O’Shea, Michael: Kort om hjärnan, Fri Tanke förlag, 2010

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.