Teologiska och religionsfilosofiska perspektiv

Clark, Kelly James & Barrett, Justin: “Reidian Religious Epistemology and the Cognitive Science of Religion”, Journal of the American Academy of Religion, 1–37, 2011

De Cruz, Helen & De Smedt, Johan: A natural history of natural theology. The cognitive science of theology and philosophy of religion, The MIT press, 2014

Fuentes, Agustin & Visala, Aku: Conversations on Human Nature, 2015

Haught, John: God After Darwin: A Theology of Evolution, Westview Press, 2007

Jackelén, Antje: Tidsinställningar: tiden i naturvetenskap och teologi, Arcus, 2000

Jeffner, Anders: I vetandets gränsmarker. Nio essäer om religion och verklighetstolkning,  Fri Tanke Förlag, 2017

Knutsson Bråkenhielm, Lotta: Religion – evolutionens missfoster eller kärleksbarn?: Kognitionsvetenskaplig religionsforskning och dess relevans för religiösa trosföreställningars rationalitet, Acta Universitatis Upsaliensis, 2016

Midgley, Mary: Är du en illusion?, Balders förlag, 2016

Murray, Michael: Four Arguments that the Cognitive Psychology of Religion Undermines the Justification of Religious Belief

Månsson: Bengt-Åke: Gudstro – verklighet – naturvetenskap (opublicerad)

The Philosophy of Cosmology (Chamcham m.fl.), Cambridge University Press, 2017 (antologi)

Stenmark, Mikael: Tankar om Gud, kristen tro och livets mening, Artos Academic, 2016

Taylor, Charles: The Language Animal. The Full Shape of the Human Linguistic Capacity, Harvard University Press, 2016

Visala, Aku: Naturalism, Theism and the Cognitive Study of Religion, Religion Explained? Ashgate, 2011

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.