Tro och förnuft-podden – avsnitt 1

troofo%cc%88rnuft-loggaCusanus producerar i samarbete med tidningen Dagen en podd om tro och förnuft, vetenskap och religion: Tro och förnuft-podden

Det första avsnittet kom 24 oktober och beskrivs så här:

”I detta första avsnitt av tro och förnuft-podden funderar vi på två frågor som alla religionsfilosofer ställer sig: ”Är fotbollssupportrar våldsamma och finns det en konflikt mellan vetenskap och religion?”

Vi utforskar några hållningar som tenderar att skapa och minska konflikter mellan vetenskap och religion.

De som kallas för (reduktiva) fysikalister tänker att allt som finns egentligen kan förstås som elementarpartiklar i rörelse. En sådan syn på världen hamnar i konflikt med många religioner – inte mins deras människosyn – men också med många sekulära livsåskådningar som sekulär humanism som talar om ”mänskligt värde” och fri vilja.

Ett alternativ till reduktiv fysikalism är emergensteorin som tänker sig att delar (som partiklar) kan ge upphov till nya helheter med nya egenskaper: det mest radikala exemplet skulle vara hur hjärnan kan ge upphov till medvetenhet. Emergensperspektivet gör det möjligt att undvika reduktionismen utan att hamna i konflikt med det naturvetenskapen visar.

Sen utforskar vi två teologiska perspektiv: dels skillnaden mellan Gud som ”primär orsak” och naturen som ”sekundära orsaker”. Enligt en gammal tanke i den kristna traditionen kan Gud skapa genom naturliga orsaker, Gud skapar ”medierat”. Augustinus på 400-talet och Thomas av Aquino på 1200-talet tänkte på detta vis.

Dessutom talar vi om frågan om huruvida Bibeln är en naturvetenskaplig auktoritet och vad vi kan lära oss av Galileo-affären på 1600-talet och hur Galileo tänkte på relationen mellan Bibeln och naturvetenskapen.”