Litteraturförslag

Litteraturförslagen är införda under olika rubriker: ”Relationen religion – vetenskap”, ”Naturvetenskap presenterad för icke naturvetare”, ”(Natur)vetenskapliga perspektiv på religion, religionsforskning”, ”Teologiska och religionsfilosofiska perspektiv” samt ”Sociologiska undersökningar”.