Vem var Cusanus?

nikolaus_cusanusNicolaus Cusanus levde i Mellaneuropa under 1400-talet. Han var kardinal, teolog och jurist men också filosof, matematiker och astronom. Inom vetenskaperna var han långt före sin tid; t.ex. hävdade han en heliocentrisk världsbild 100 år före Galileo. Som teolog försökte han finna en gemensam kärna i alla religioner, och han var en stark företrädare för en respektfull dialog mellan olika religiösa traditioner, såsom kristendom och islam. Även om tidsavståndet är 600 år, så är Cusanus’ grundhållning en förebild när det gäller såväl religion som vetenskap.