Om projekt Cusanus

Cusanus har varit ett treårigt utbildnings- och forskningsprojekt som avslutades i november 2017. Dess syfte har varit att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med varandra i ett konstruktivt samspel. I första hand har teologer och religiösa ledare berörts, men projektet har även fungerat som en resurs för lärare och studenter liksom för en bredare allmänhet. Ett stort antal seminarier, konferenser och kurser har arrangerats, vissa för en avgränsad målgrupp, andra av en mer offentlig karaktär.

Frågor som berörts är vilka utmaningar som naturvetenskapliga teorier och resultat reser gentemot religiös tro: Är det hållbart att i ljuset av evolutionsteorin anse att det finns en unik mänsklig natur, att människan är rationell, har en fri vilja och kan avgöra vad som är gott och ont? Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang? Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell?

Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser? Hur kan man samtala om dessa och andra frågor på ett konstruktivt sätt? Och vilka perspektiv kan teologi, religion och religionsfilosofi bidra med för att fördjupa diskussionen?

Projektet var ett samarbete mellan Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan (fr.a. Göteborgs och Lunds stift) samt Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems. Dessutom medverkade Chalmers tekniska högskola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd Studieförbund, Teologiska högskolan Stockholm samt Verbum förlag. Projektet var också knutet till Tema 6: Vetenskap och religion inom The Impact of Religion vid Uppsala universitet.

Projektet finansierades av John Templeton Foundation.