Carl Reinhold Bråkenhielm, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, projektledare
brakenhielm@teol.uu.se

Mikael Stenmark, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, bitr. projektledare
mikael.stenmark@teol.uu.se

Lotta Knutsson Bråkenhielm, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, projektadministratör
lotta.knutsson@teol.uu.se, info@cusanus.se

Eva-Lotta Grantén, Svenska kyrkan, projektansvarig Göteborgs och Lunds stift
eva-lotta.granten@svenskakyrkan.se

Sara Wrige (f.d. Blom), Svenska kyrkan, projektsamordnare Göteborgs och Lunds stift
sara.wrige@svenskakyrkan.se

Martin Cederwall, Chalmers tekniska högskola
martin.cederwall@chalmers.se

Hans Liljenström, Agora for Biosystems
hans.liljenstrom@slu.se

Alf Linderman, Sigtunastiftelsen
alf.linderman@sigtunastiftelsen.se

Cecilia Nahnfeldt, Svenska kyrkan
cecilia.nahnfeldt@svenskakyrkan.se