Övrigt

2017

Behöver teologin filosofin?
Om relationen mellan tro och förnuft i katolska och lutherska sammanhang.

Relationen mellan tro och förnuft, eller teologi och filosofi, har debatterats i kyrkans historia sen alla första början. Hur ser ett katolskt respektive ett lutherskt perspektiv på relationen mellan teologin och filosofin ut idag?

Varmt välkommen på ett samtal mellan Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet och chefredaktör för tidskriften Signum och Karin Johannesson, docent och lektor i religionsfilosofi vid Uppsala Universitet, samt krönikör i Kyrkans Tidning.

Samtalet äger rum torsdag 6 april i Vaksala kyrka, Uppsala.

Föreläsningsserie i Uppsala

2016

Fortbildningsdag för lärare i Uppsala måndagen 31 oktober: Med kunskap om religion förstår du världen bättre

Gud och Darwin: hur är evolutionsteorin förenlig med ett gudomligt syfte?
Samtal mellan Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi. Vaksala kyrka. Torsdag 20 oktober, 19.00
Här skriver tidningen Dagen om evenemanget.

Under hösten har Cusanus i samarbete med Folkuniversitetet Uppsala och Newmaninstitutet arrangerat en serie föreläsningar:

Måndag 26 september, kl. 19.00, Newmaninstitutets aula
Thomas av Aquino och Richard Dawkins om relationen mellan tro och vetande
Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet

Måndag 7 november, kl. 19.00, Newmaninstitutets aula
Teism, naturalism och naturvetenskap: om relationen mellan livsåskådning och naturvetenskap
Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet

Måndag 12 december, kl. 19.00, Newmaninstitutets aula
Präster, tro och naturvetenskap
Samtal mellan Carl-Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet, och Ann-Louise Eriksson, teologie doktor och präst, rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut
(Den som vill ta del av de presentationer som visades, kan kontakta info@cusanus.se.)