Övrigt

2017

Ett samarbete med Katedralakademien i Stockholm:
REFORMATION FÖR GUD OCH BIG BANG – HARMONI ELLER KONFLIKT?Fysikprofessor Ulf Danielsson och teologiprofessor Carl-Reinhold Bråkenhielm som också gästpredikar i Storkyrkans gudstjänst kl 11.00 denna dag.
Datum: Söndag 8 oktober

”Teologisoffan” – ett samarbete med Missionskyrkan i Uppsala:
Bruk och missbruk av vetenskap i kyrka och samhälle
Maria Gunther Axelsson, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter.
Må 25 sept 19.00
Naturvetenskap, teologi och kyrka
Må 9 okt – Carl Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i teologi
Vetenskapens gränser – hur förhålla sig till dem?
Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik
Må 23 okt 19.00
Behöver teologin filosofin?
Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi
Må 4 dec 19.00

Gud och Big Bang
Föredrag av Carl Reinhold Bråkenhielm, 10 maj, Rotary Uppsala

Behöver teologin filosofin? (6 april i Vaksala kyrka, Uppsala) Om relationen mellan tro och förnuft i katolska och lutherska sammanhang. Relationen mellan tro och förnuft, eller teologi och filosofi, har debatterats i kyrkans historia sen alla första början. Hur ser ett katolskt respektive ett lutherskt perspektiv på relationen mellan teologin och filosofin ut idag? Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet och chefredaktör för tidskriften Signum och Karin Johannesson, docent och lektor i religionsfilosofi vid Uppsala Universitet, samt krönikör i Kyrkans Tidning.

Ett samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala och Newmaninstitutet:

Homo religiosus: neurobiologin om människans religiösa kapacitet
Måndag 25 september 19.00
Hans Liljenström, professor i teoretisk biologi och biofysik
Är Universum finjusterat för liv?
Måndag 23 oktober 19.00
Patrik Adlarson, doktor i fysik
Hur kan man tänka om arvsynden i ljuset av evolutionsteorin?
Måndag 20 november 19.00
Eva-Lotta Grantén, teologie doktor och docent

Under våren 2017 arrangerades följande:
30 januari
Hjärnan och medvetandet
Peter Århem, professor i neurovetenskap, Karolinska Institutet
27 februari
Människan och andra djur: Augustinus om själen och evolutionen
Andreas Nordlander, lektor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs Universitet.
27 mars
Den empatiska människan
Glenn Haegerstam, medicine doktor, docent vid Karolinska Institutet
24 april
Mätbarhetens gränser: Cusanus om verkligheten bortom mätbarheten
Jonna Bornemark, lektor vid Södertörns högskola och verksam vid Centrum för praktisk kunskap

2016

Fortbildningsdag för lärare i Uppsala måndagen 31 oktober: Med kunskap om religion förstår du världen bättre

Gud och Darwin: hur är evolutionsteorin förenlig med ett gudomligt syfte? Samtal mellan Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi. Vaksala kyrka. Torsdag 20 oktober, 19.00 Här skriver tidningen Dagen om evenemanget.

Ett samarbete med Folkuniversitetet Uppsala och Newmaninstitutet:

Måndag 26 september
Thomas av Aquino och Richard Dawkins om relationen mellan tro och vetande
Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet
Måndag 7 november
Teism, naturalism och naturvetenskap: om relationen mellan livsåskådning och naturvetenskap
Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet
Måndag 12 december
Präster, tro och naturvetenskap
Samtal mellan Carl-Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet, och Ann-Louise Eriksson, teologie doktor och präst, rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut