Övrigt

2017

Gud och Big Bang
Föredrag av Carl Reinhold Bråkenhielm, 10 maj, Rotary Uppsala

Behöver teologin filosofin? (6 april i Vaksala kyrka, Uppsala) Om relationen mellan tro och förnuft i katolska och lutherska sammanhang. Relationen mellan tro och förnuft, eller teologi och filosofi, har debatterats i kyrkans historia sen alla första början. Hur ser ett katolskt respektive ett lutherskt perspektiv på relationen mellan teologin och filosofin ut idag? Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet och chefredaktör för tidskriften Signum och Karin Johannesson, docent och lektor i religionsfilosofi vid Uppsala Universitet, samt krönikör i Kyrkans Tidning.

Föreläsningsserie i Uppsala

2016

Fortbildningsdag för lärare i Uppsala måndagen 31 oktober: Med kunskap om religion förstår du världen bättre

Gud och Darwin: hur är evolutionsteorin förenlig med ett gudomligt syfte? Samtal mellan Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi. Vaksala kyrka. Torsdag 20 oktober, 19.00 Här skriver tidningen Dagen om evenemanget.

Under hösten har Cusanus i samarbete med Folkuniversitetet Uppsala och Newmaninstitutet arrangerat en serie föreläsningar:

Måndag 26 september, kl. 19.00, Newmaninstitutets aula Thomas av Aquino och Richard Dawkins om relationen mellan tro och vetande Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet

Måndag 7 november, kl. 19.00, Newmaninstitutets aula Teism, naturalism och naturvetenskap: om relationen mellan livsåskådning och naturvetenskap Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet

Måndag 12 december, kl. 19.00, Newmaninstitutets aula Präster, tro och naturvetenskap Samtal mellan Carl-Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet, och Ann-Louise Eriksson, teologie doktor och präst, rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut (Den som vill ta del av de presentationer som visades, kan kontakta info@cusanus.se.)