Podden – avsnitt 4

Det fjärde avsnittet av Tro & Förnuft-podden går att lyssna på här.

I det fjärde avsnittet av Tro & Förnuft-podden analyserar Christoffer och Rikard två debatter som förts i den kristna pressen de senaste månaderna:

1. Först debatten som handlar om huruvida en historiker på förhand måste utesluta allt övernaturligt i Jesu liv eller efter Jesu död, som pågått i Dagen de senaste månaderna.

Bakgrunden till den debatten är Cecilia Wassén och Tobias Hägerlands bok ”Den okände Jesus: berättelsen om en profet som misslyckades” där författarna menar att de som historiker måste förklara allt i historien som ”verkan av en känd inomvärldslig orsak”.

Det tycks innebära att en historiker aldrig kan överväga att något övernaturligt, som uppståndelsen, skulle kunna ha ägt rum. Är det en rimlig position?

2. För det andra analyseras Adam och Eva-debatten som Stefan Swärd initierade då han menade att man som kristen måste betrakta Adam och Eva som två konkreta historiska personer. Detta diskuteras i ljuset av kyrkohistoriska perspektiv och evolutionsteorin.

Välkommen att lyssna!