Press

”Vad tror prästen?”, Svensk kyrkotidning, Nr 7, 13/7 2018 (artikel av Carl Reinhold Bråkenhielm om resultaten av den enkätundersökning som genomförts inom Cusanus)

”Hälften av prästerna ser Gud i naturen”, Kyrkans tidning, 22/2 2018

”Präster tror på både Gud och vetenskap”, Världen idag, 19/2 2018

”Prästerna är bättre än kyrkan”, Svenska Dagbladet, 17/2 2018

”Rapport: Så skiljer sig prästernas syn på livsfrågor”, Kyrkans tidning, 14/2 2018

”Rapport: Så skiljer sig prästernas syn på livsfrågor”, Sändaren, 14/2 2018

”Synen på vetenskap skiljer svenska präster åt”, Dagen, 15/2 2018

”Övermänniskoidealet lurar bakom hörnet i hälsingen”, Kyrkans tidning, 19/10 2017

”Människan och de andra”, Korsväg 3/2017

”Absoluta sanningar består”, Sändaren nr 43, 2017 (om ett panelsamtal om sanning och faktaresistens)

”Cusanus har höjt kunskapsnivån”, Sändaren nr 43, 2017

”Ny studie: Ingen återkomst för religionen – allt fler skeptiker”, Dagen, 20 sep 2017

”Podden ”Tro & förnuft” är tillbaka”, Dagen 18/9 2017

”Tro och vetande ingen motsättning”, Korsväg 2/2017

”Musik för överlevnad – eller evolutionär bieffekt”, Universitetsläraren, aug 2017

”Robotarna knackar på dörren”, Kyrkans tidning, 8 juni 2017 (om en konferens arrangerad av THS i samarbete med Cusanus)

”Naturvetenskapen och den religiösa tron på världens begriplighet”, Sveriges Radio, 5 juni 2017

”Tro och vetenskap ingen konflikt”, Kyrkans tidning, 24 maj 2017

”Ingen Gud att bråka om”, Borås tidning, 21 maj, 2017

”Sturmark: ‘Gud och big bang’ är vilseledande”, Kyrkans tidning, 18 maj 2017

”Religion och naturvetenskap kan gå hand i hand”, SvT Opinion, maj 2017

”Svenska kyrkan i Göteborg marscherar för vetenskap”, Kyrkans tidning, 21 april 2017

”Vetenskap är viktigt”, Dagen, 19 april 2017

”Tro eller vetande?”, Östra Småland, 1 mars 2017

”Svenska kyrkan gör skolfilm och Gud och big bang”, Dagen, 1 mars 2017

”Lotta Knutsson Bråkenhielm forskar om hur tro uppkommer”, Dagen, 26 jan 2017

”Med filosofisk blick på gudstron”, Upsala Nya Tidning, 9 jan 2017

”Tro och förnuft i ny podd”, Dagen, 24 okt 2016

Om ett evenemang i Missionskyrkan i Guntorp, Alekuriren, okt 2016

”Tid och evighet i samtal”, Upsala Nya Tidning, 18 sep 2016

”Religion och vetenskap – har de något gemensamt?”, Universitetsläraren, sep 2016

”Tillfällig gäst i isbjörnens rike”, Göteborgsposten sep 2016 (om en tvärvetenskaplig expedition till Svalbard)

”Konsumtion har blivit det enda svaret”, K-Nytt (Göteborgs stift), maj 2016

”Ännu långt till svaret på universums gudomliga gåta”, Sändaren, 27 april 2016

”Naturvetenskap kan bidra till berättelsen om Gud”, Kyrkans tidning, feb 2016

”Gud, kyrkan och naturvetenskapen”Svensk pastoraltidskrift, nr 7 2016

I mötet mellan vetenskap och religion, artikel i tidskriften Kupolen

Om evenemang i Vetenskapsfestivalen, Lundby församlingsblad, mars 2016

”Tro och vetenskap i dialog”, Sändaren, 10 feb 2016

”Olika perspektiv i dialog”, Kyrkans tidning, nov 2015. En längre artikel finns tillgänglig här.

”Sara Blom lämnar Stenungsund”, ST tidningen, 13 maj 2015 (intervju med Sara Blom i Svenska Dagbladets serie)

”Darwin vs Gud” 23 juli 2014

Pressmeddelande

Uppsala universitet, mars 2015:

Naturvetenskap och religion tema för nytt samverkansprojekt

I takt med att naturvetenskapen ger svar på tidigare obesvarade frågor utmanas en rad religiösa trosföreställningar, samtidigt som allt fler inser vetenskapens begränsningar. För att öka kunskapen om relationen mellan vetenskap och religion och erbjuda ett forum för dialog, har ett nytt utbildnings- och forskningsprojekt startat vid Uppsala universitet. ”Naturvetenskapen utvecklar ständigt vår syn på människans plats i universum och utmanar samtidigt gamla föreställningar. I en värld där religionen spelar en allt större roll är det oundvikligt att framstegen också ger grogrund för konflikt.  Projekt av detta slag, med potential att bidra till en konstruktiv dialog om en av vår tids viktigaste frågor, är därför mycket välkomna. Förutsättningarna är goda att i Uppsala åstadkomma något riktigt betydelsefullt”, menar Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet.

Det treåriga projektet Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning syftar till att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med varandra i ett konstruktivt samspel. Projektet vänder sig i första hand till teologer och religiösa ledare, men ska även fungera som en resurs för lärare och studenter liksom för en bredare allmänhet. Ett stort antal seminarier, konferenser och kurser planeras, främst fr.o.m. hösten 2015, varav vissa vänder sig till en avgränsad målgrupp medan andra är av en mer offentlig karaktär. ”Detta är ett lovande projekt och dialogen mellan religion och naturvetenskap förblir angelägen. Det finns en bedräglig bild av oförenliga motsatser mellan tro och vetenskap som måste utmanas och problematiseras. Under mina år som forskare i mötet mellan teologi och naturvetenskap har det blivit allt tydligare att de stora frågor som utmanar mänskligheten idag kräver en konstruktiv samverkan också mellan dessa två kunskapsområden”, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Frågor som kommer att beröras är vilka utmaningar som naturvetenskapliga teorier och resultat reser gentemot religiös tro: Är det hållbart att i ljuset av evolutionsteorin anse att det finns en unik mänsklig natur, att människan är rationell, har en fri vilja och kan avgöra vad som är gott och ont? Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang? Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell? Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser? Hur kan man samtala om dessa och andra frågor på ett konstruktivt sätt? Och vilka perspektiv kan teologi, religion och religionsfilosofi bidra med för att fördjupa diskussionen?

Projektet är ett samarbete mellan Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems. Dessutom medverkar Chalmers tekniska högskola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd Studieförbund, Teologiska högskolan Stockholm samt Verbum förlag. Projektet finansieras av John Templeton Foundation (www.templeton.org). För mer information, kontakta Carl Reinhold Bråkenhielm, professor och projektledare (brakenhielm@teol.uu.se) eller Mikael Stenmark, professor och bitr. projektledare (mikael.stenmark@teol.uu.se).

Anneli Waara