Sociologiska undersökningar

Bråkenhielm, Carl Reinhold: ”The Biologists’ Worldview”, i Linnaeus and Homo Religiosus: Biological Roots of Religious Awareness and Human Identity, Uppsala universitet, 2009

Bråkenhielm, Carl Reinhold: Science in the Context of Religion – the Swedish Case. A multidisciplinary Study kommer att finnas tillgänglig här inom kort.

Creationism, Science and Religion: A Survey of Teachers’ Conceptions in 30 Countries”, Procedia – Social and Behavioral Sciences 167 ( 2015 )

Ecklund, Elaine: Science vs. Religion: What Scientists Really Think, Oxford University Press, 2013

Elaine Ecklund har också skrivit flera artiklar om sociologiska undersökningar i en amerikanske kontext; se www.elainehowardecklund.com.

Funk, Cary & Alper, Becka: Religion and Science. Highly Religious Americans are less likely than others to see conflict between faith and science. Pew Research Center, 22 oct 2015

Masci, David: How the Public Resolves Conflicts Between Faith and Science, Pew Research Center, 27 aug 2007

Religion and Science in the United States, Pew Research Center, 5 nov 2009

Här kommer att ges fler förslag på sociologiska undersökningar av vad människor tror när det gäller religionens förhållande till vetenskap.