Videoupptagningar från evenemang arrangerade av Cusanus

Från ett seminarium arrangerat på Sigtunastiftelsen 19 oktober 2017:
Kan vad som helst vara sant?
Ett samtal mellan fysikern Ulf Danielsson, prästen Sabina Koij, religionsfilosofen Mikael Stenmark och filosofen Åsa Wikforss

Från en konferens på Sigtunastiftelsen 25-28 juni 2017 om viljans frihet:
Agora Conference on Free Will

Almedalen 2017:
Kan människan fulländas? Transhumanism och människosyn
Ett samtal mellan Mikael Leidenhag, doktor i religionsfilosofi, Uppsala universitet, och Anders Sandberg, Research Fellow, Oxford University (lett av Carl Reinhold Bråkenhielm)
Varifrån kommer musiken? Andliga och vetenskapliga perspektiv
Ett samtal mellan Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik, Chalmers tekniska högskola, och Jan Fagius, docent i neurologi, Uppsala universitet (lett av Lotta Knutsson Bråkenhielm)

Från ett seminarium arrangerat på Sigtunastiftelsen 5 -6 oktober 2016:
Medvetandet, artificiell intelligens och människosyn
Med Carl Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor i empirisk livsåskådningsforskning, Olle Häggström, professor i matematisk statistik, och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi (lett av Mikael Stenmark)
Transhumanism – tekniken som frälsningsväg?
Med Eva-Lotta Grantén, docent i teologisk etik och präst, Olle Häggström, professor i matematisk statistik, och Anders Sandberg, Research Fellow, Oxford University (lett av Carl Reinhold Bråkenhielm)
Etik: altruism, egoism och ansvar
Birgitta Tullberg, professor i zoologisk ekologi, Stockholms universitet (lett av Lotta Knutsson Bråkenhielm)
Varifrån kommer musiken?
Med Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik, och Owe Wikström, professor em. i religionspsykologi, Uppsala universitet (lett av Sofia Camnerin)
Bilder av naturvetenskapliga och religiösa praktiker
Med Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik, Ingrid Malm Lindberg, präst och doktorand i religionsfilosofi, Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi, och Sven Widmalm, professor i idéhistoria (lett av Sara Blom)
Gud, Darwin och arvsynden
Carl Reinhold Bråkenhielm, Eva-Lotta Grantén och Torbjörn Fagerström, professor em. i teoretisk ekologi, Lunds universitet

What is Time?
– ett symposium arrangerat av Agora for Biosystems och Sigtunastiftelsen 18 september 2015
Medverkande: ärkebiskop Antje Jackelén och den brittiske fysikern Paul Davies

Almedalen 2016:
Tro och tvivel – i religionen och i naturvetenskapen
Ett samtal mellan fysikern Martin Cederwall och biskop Mikael Mogren (lett av Lotta Knutsson Bråkenhielm)
Altruism och egoism – olika vetenskapliga och livsåskådningsmässiga perspektiv
Ett samtal mellan litteraturhistorikern och författaren Merete Mazzarella och biologen Birgitta Tullberg (lett av Carl Reinhold Bråkenhielm)
Vetenskap och gudstro – går det ihop?
Samtal i Uppsala universitets Morgonsoffa med Stig-Björn Ljunggren och Lotta Knutsson Bråkenhielm

Almedalen 2015:
Harmoni eller konflikt. Om mötet mellan naturvetenskap och religion
– ett panelsamtal med Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk filosofi och teologi, Ute Steyer, rabbin i Stockholm, Jan Blomgren, professor i kärnfysik och Torbjörn Fagerström, professor i ekologi. (Moderator: Lotta Knutsson Bråkenhielm)

Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Om modern kosmologi och teorin om Big Bang
– ett seminarium arrangerat av Agora for Biosystems och Sigtunastiftelsen 7 okt 2015
Medverkande: Håkan Snellman, professor em. i teoretisk fysik, och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik